Mapa serwisu
Subskrypcja newslettera

Wpisz adres e-mail a następnie naciśnij (+) w celu dodania lub (-) w celu usunięcia się z newslettera.
pdf Drukuj

Wiedza

Polipropylen - tworzywo sztuczne o wielu twarzach
2018-07-30

Tworzywa sztuczne to grupa materiałów o zróżnicowanych właściwościach, do wyrobu których wykorzystuje się polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Pierwsze są wytwarzane sztucznie i nie występują w naturze, drugie powstają w wyniku obróbki polimerów naturalnych, trzecie (dodatki) decydują o szczególnych parametrach poszczególnych tworzyw.

W zależności od parametrów fizycznych i chemicznych tworzywa polimerowe znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu – od przemysłu budowlanego, po spożywczy.

Jak powstają wyroby z PP – przetwarzanie i obróbka

Wyroby z polipropylenu, w tym z kopolimeru polipropylenu o symbolu PP-C wytwarza się na dwa sposoby, poprzez wtryskiwanie lub wytłaczanie.

Wtryskiwanie…

Metoda wtryskiwania jest wykorzystywana do produkcji szerokiej gamy wyrobów cienkościennych, często o skomplikowanych kształtach i/lub dużych powierzchniach. Przy jej użyciu wytwarza się przedmioty gospodarstwa domowego – pojemniki, skrzynki oraz różnego rodzaju opakowania. Na drodze wtryskiwania powstają także pojemniki na żywność, zarówno te jedno-, jak i wielorazowego użytku. Elementy produkowane metodą wtryskiwania charakteryzują się podwyższoną estetyką, jaką zawdzięczają połyskowi, a także dużą sztywnością, która gwarantuje odporność na odkształcenia.

Wytłaczanie to metoda stosowana przede wszystkim do produkcji wyrobów znajdujących zastosowanie w przemyśle budowlanym. Wytłacza się głównie: rury, izolacje rur stalowych, izolacje przewodów elektrycznych, płyty konstrukcyjne, profile oraz folie. Z tworzyw polimerowych powstają folie o różnych grubościach do różnych zastosowań – od folii przemysłowych, po te wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Podstawową metodą wyrobu folii jest wytłaczanie przy użyciu dyszy szczelinowej i rozciągania. Drugą często wykorzystywaną metodą jest wytłaczanie z rozdmuchem swobodnym.

Tworzywa polimerowe a ekologia

Częstym zarzutem, z jakim stykają się przedmioty wykonane z PP lub PP-C, a także całej gamy innych polimerów jest ich nie ekologiczność. Tymczasem wyroby polimerowe powstają z granulatu, który pozyskuje się m.in. na drodze recyclingu. Zużyte wyroby z tworzyw sztucznych są oczyszczane, a następnie mielone. Granulat powstaje w obecności plastyfikatora. Jest to substancja, która odpowiada za zmniejszenie oddziaływania międzycząsteczkowego oraz zwiększenie ruchliwości łańcuchów polimerowych. Plastyfikator pozostaje neutralny na właściwości mechanicznych tworzywa. Niestety produkty wykonane z granulatu pochodzącego z recyclingu mogą się charakteryzować śladową toksycznością. Dlatego też z takiego granulatu nie wytwarza się zabawek, ani produktów dla przemysłu spożywczego. Nie zmienia to jednak faktu, iż gros zużytych wyrobów można poddać mieleniu, a otrzymany w ten sposób surowiec wykorzystać do produkcji innych potrzebnych przedmiotów – elementów konstrukcyjnych, mebli ogrodowych, koszy na śmieci oraz wielu innych.  

Zastosowanie

Zastosowanie tworzywa zależy od dwóch czynników – źródła pochodzenia granulatu oraz dodanych w procesie produkcyjnym modyfikatorów, które zadecydowały o ostatecznych właściwościach powstałego surowca produkcyjnego.

Ze względu na swoje właściwości oraz nietoksyczność kopolimer polipropylenu PP-C znajduje zastosowanie w różnych branżach. Wytwarza się z niego m.in.:

  • zbiorniki o małych gabarytach,
  • przydomowe baseny kąpielowe i oczka wodne,
  • palety transportowe,
  • obudowy dla maszyn i urządzeń,
  • akcesoria ortopedyczne,
  • pojemniki na żywność.

Jednocześnie czysty polipropylen jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, m.in. do produkcji przewodów do transportu cieczy agresywnych. Z właściwości PP korzysta szerokorozumiany przemysł włókienniczy, a także przemysł elektrotechniczny i elektroniczny. Wyroby z polipropylenu można znaleźć w przemyśle samochodowym i meblarskim, a także spożywczym i zabawkarskim. Wiele z tych wyrobów, z wyłączeniem opakowań spożywczych i zabawek wytwarza się w oparciu o granulat pochodzący z recyclingu.