Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj

Słownik pojęć

c
CMS

CMS - (Content Management System) - programu do zarządzania treścią strony i jej aktualizacji.

CMYK

CMYK - Zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych. Skrót CMYK powstał jako złożenie pierwszych liter angielskich nazw kolorów (Cyjan, Magenta, Yellow, blacK) prócz koloru czarnego, z którego wzięto literę ostatnią, ponieważ litera B jest skrótem jednego z podstawowych kolorów w analogicznym skrócie RGB.  

CPC

CPC - koszt kliknięcia jest średnim kosztem, jaki płacisz za kliknięcie reklam w wyszukiwarce.

CPI

CPI - (cost per inquiry) - Koszt pojedynczego zapytania. Prosty wzór arytmetyczny wynikający z podzielenia całkowitego kosztu wysyłki na liczbę otrzymanych zapytań.

CPO

CPO - (cost per order) - Koszt pojedynczego zamówienia. Prosty wzór arytmetyczny wynikający z podzielenia całkowitego kosztu wysyłki na liczbę zamówień.  

CPR

CPR - (cost per response) - Koszt pojedynczego odzewu na ofertę (czyli koszt pozyskanego zamówienia lub zapytania od klienta).

CPS

CPS - (cost per sale) - Koszt pozyskania pojedynczego klienta. Przedstawia on iloraz kosztów kampanii oraz ilości pozyskanych klientów, a także, jakie nakłady należało ponieść, by przeciętny odbiorca przekazu zdecydował się na zakup; wskaźnik ten służy do porównania efektywności i skuteczności różnych mediów w przełożeniu na sprzedaż (jest to swoisty miernik rentowności inwestycji w różne środki przekazu).

CPT

CPT - (cost per thousand) - Wskaźnik dotarcia do 1000 odbiorców przekazu. Opisuje on w jednostkach pieniężnych, ile kosztowało firmę dotarcie do tysiąca potencjalnych klientów; w marketingu bezpośrednim wskaźnik ten wykorzystuje się w celu porównywania efektywności i skuteczności różnych narzędzi zindywidualizowanej komunikacji marketingowej (czasami przelicza się także koszt dotarcia do jednego odbiorcy).

CR

CR - (conversion rate) - Wskaźnik konwersji. Określa procent wysłanych przesyłek w stosunku do ilości złożonych zamówień.

CTR

CTR - współczynnik klikalności to procent wyświetleń prowadzących do kliknięcia.

d
Direct mail

Direct mail - Forma marketingu bezpośredniego, polegająca na dostarczeniu przesyłek reklamowych (ulotek, infologów, bookalogów, megalogów, listów, katalogów produktów/usług, kuponów zamówień itp.) do nabywcy pocztą. Pozwala na dość szybkie i trafne sprawdzenie skuteczności przekazu reklamowego na podstawie tzw. responsu (procentowego stosunku zamówień do wysłanych egzemplarzy).

DTP

DTP - komputerowe przygotowanie do druku.

e
Early birds

Early birds - Klienci, którzy jako pierwsi reagują na ofertę marketingu bezpośredniego pod wpływem zachęty w postaci np. prezentu, czy udziału w loterii.

f
Falcowanie

Falcowanie - Jedno lub wielokrotne składanie arkusza papieru, czystego lub zadrukowanego, na pół (najczęściej) lub w dowolnych innych proporcjach, na różne sposoby (w różnych kierunkach), w celu osiągnięcia docelowego formatu i liczby stron składki.

Fullfilment

Fullfilment - Całokształt działań związanych z obsługą klientów podczas akcji marketingowej (np. mailingu, promocji konsumenckiej, programu lojalnościowego). Do tych działań należą m.in.: przyjmowanie zgłoszeń, wprowadzanie danych, organizacja wysyłki zamówionych produktów lub nagród).

g
GIODO

GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych. Strona internetowa: www.giodo.gov.pl

Gramatura

Gramatura - parametr ten przekłada się na grubość papieru: najczęściej papier o gramaturze 100 g/m2 jest grubości 0,1 mm (z dokładnością ok. 20%).

h
Hospital sampling

Hospital sampling - Program marketingu bezpośredniego skierowany do określonej grupy docelowej (np. matki noworodków) na terenie placówki medycznej (np. klinika położnicza).

i
Insert

Insert - Ulotka albo inny wydrukowany materiał reklamowy dokładany luźno do publikacji lub przesyłany pocztą.

k
Kompilowanie bazy danych

Kompilowanie bazy danych - Jeden ze sposobów tworzenia baz danych. Polega na kompilacji baz istniejących, np. baz ogólnodostępnych (książki telefoniczne, przewodniki branżowe etc.). Zaletą jest łatwość sporządzenia, lecz wadą podstawową jest brak precyzji w doborze rekordów, a co za tym idzie, duży odsetek strat i zwrotów z adnotacją adresat nieznany.

Konwersja AdWords

Konwersja - w przypadku reklam internetowych konwersja następuje wtedy, gdy kliknięcie reklamy powoduje bezpośrednio pożądane zachowanie użytkownika, takie jak zakup, rejestracja, wyświetlenie strony lub potencjalny zakup. W raportach Google Analytics stosowane są dwa typy pomiarów, które pozwolają lepiej poznać liczbę konwersji wynikającą z kliknięć  reklam - Konwersje (1/kliknięcie) i Konwersje (wiele/kliknięcie).

l
Lista Robinsona

Lista Robinsona - Lista Robinsona jest stosowanym z powodzeniem w wielu krajach systemem ochrony prywatności konsumentów. Jest to system opracowany z myślą o tych, którzy nie życzą sobie, by do ich skrzynek pocztowych trafiały niezamówione adresowe materiały o charakterze promocyjno-reklamowym. Osoby, których nazwiska figurują na Liście Robinsona, nie otrzymują przesyłek adresowych od członków SMB. Przestrzeganie Regulaminu Listy Robinsona stanowi jeden z warunków sine qua non członkostwa w SMB oraz korzystnie wpływa na postrzeganie członków SMB przez konsumentów. SMB prowadzi od 1996 roku instytucję Listy Robinsona.

m
Mailing

Mailing - Pakiet reklamowy, dystrybuowany jako przesyłka pocztowa; lub całość działań związanych z opracowaniem, przygotowaniem, wyprodukowaniem i dystrybucją tychże pakietów. Mailing może być adresowy lub bezadresowy.

Mailing adresowy

Mailing adresowy - Pakiet reklamowy, dystrybuowany jako przesyłka pocztowa zaadresowany do konkretnej grupy odbiorców.

Mailing bezadresowy

Mailing bezadresowy - Dostarczanie materiałów reklamowych do wszystkich gospodarstw domowych w wyznaczonym rejonie.

o
One-shot mailing

One-shot mailing - Mailing wysyłany w celu osiągnięcia jednorazowej sprzedaży produktu lub usługi.

p
Personalizacja

Personalizacja - Działanie umożliwiające dostosowanie komunikacji do konkretnego jej odbiorcy (adresata).

PR

PR - (Public relations). Jest świadomym, celowym, planowym, systematycznym i długoplanowym oddziaływaniem na otoczenie, skierowanym na budowanie stosunków i układów przy użyciu wszelkich możliwych form oraz kanałów komunikacji.

r
RM

RM - (return merchandise) - Wskaźnik reklamacji. Określa procent towarów wysłanych (do klientów), które z różnych powodów zostały odesłane.

RP

RP - (repeat business) - Wskaźnik powtórnych zakupów. Określa procent klientów, którzy nabyli inne produkty w późniejszym czasie.

RR

RR - (response rate) - Wskaźnik odpowiedzi. Określa procent uzyskanych zamówień/kuponów na ofertę w stosunku do ilości wysłanych ofert.

RTR

RTR - (retention rate) - Wskaźnik retencji. Służy on do pomiaru skuteczności działań mających na celu doprowadzenie do powtórnych zakupów klientów; określa, jaka część klientów, którzy dokonali zakupu danego produktu lub usługi w poprzednim okresie, odnowiła swój zakup.

s
Self-mailer

Self-mailer - Przesyłka bezpośrednia wysyłana bez koperty. Może być to złożona kartka, która zawiera adres odbiorcy, opłaty pocztowe oraz informację zwrotną z adresem nadawcy.

SEM

SEM - (Search Engine Marketing). Ogół działań promocyjnych (kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron www), które mają na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i płatnych) wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa / frazy kluczowe wpisywane przez użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki.

SEO

SEO - (Search Engine Optimisation) - jest to tzw "pozycjonowanie" strony internetowej przy wykorzystaniu narzędzia PPC (Pay Per Click) czyli płatne za kliknięcie w link.

Serwer FTP

Serwer umożliwiający wymianę plików za pośrednictwem protokołu FTP, często wyposażony w mechanizmy zarządzania zasobami oraz transferem.