Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj
Tworzywa PSU

Tworzywa PSU

Pobierz cennik

Tworzywa PSU

Tworzywa PSU
Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • termoformowanie
 • spawanie
 • klejenie

oraz

 • galwanizowanie

Patrz tabela w cenniku str. 122

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Polisulfon PSU to polimer amorficzny, termoplast reprezentujący tzw. tworzywa wysokotemperaturowe, których cechą szczególną jest stabilność formy oraz parametrów wytrzymałościowych w szerokim zakresie temperatur użytkowania sięgającym od -100°C do +160°C. Półprodukty z tworzywa PSU produkuje się w oparciu o metody wtryskowe oraz wytłaczanie.

Polisulfon PSU charakteryzuje się

 • dużą wytrzymałością, sztywnością oraz twardością
 • wysoką odpornością na pełzanie (wyższą od POM i PET)
 • wysoką ciągliwością w ujemnych temperaturach sięgających do -70°C, PSU staje się kruche dopiero w temperaturze ok. -100°C
 • bardzo wysoką stabilnością wymiarów i niską absorpcją wilgoci
 • bardzo dobrą stabilnością właściwości fizykomechanicznych w szerokim zakresie temperatur oraz niewielkim współczynnikiem liniowego wydłużenia termicznego
 • wrażliwością na pęknięcia naprężeniowe, zwłaszcza przy kontakcie ze związkami polarnymi i aromatycznymi
 • wrażliwością na działanie karbu
 • dobrymi własnościami dielektrycznymi
 • dobrą odpornością chemiczną na działanie benzyn, olejów, tłuszczów, alkoholu oraz rozcieńczonych kwasów i ługów
 • słabszą odpornością na działanie benzenu, estrów, ketonów oraz węglowodorów chlorowanych
 • bardzo dobrą odpornością na hydrolizę - wielokrotna sterylizacja parą wodną nie powoduje spadku przeźroczystości i wytrzymałości tworzywa
 • bardzo dużą odpornością na wysokoenergetyczne promieniowanie (np.γ), promienie rentgenowskie, mikrofale, promieniowanie podczerwone
 • (2,5 do 40 μm) połączoną z dużą ich przepuszczalnością. Wyjątek stanowi promieniowanie podczerwone, które jest znacznie tłumione
 • słabą odpornością na wpływ promieniowania UV
 • jest tworzywem trudnozapalnym i samogasnącym - nie wydziela kropli podczas spalania i gaśnie po usunięciu źródła ognia
 • jest obojętny fizjologicznie oraz spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

 
Zastosowanie PSU

Zastosowanie PSU

Polisulfon PSU znajduje szereg zastosowań w różnych branżach i gałęziach przemysłu:

 • AGD i inne dobra konsumenckie – z tworzywa PSU wykonuje się ekspresy do kawy i kawiarki, kuchenki mikrofalowe oraz suszarki;
 • branża motoryzacyjna – polisulfon jest wykorzystywany do produkcji bezpieczników oraz elementów reflektorów;
 • elektronika i elektrotechnika – PSU stosuje się do produkcji elementów kondensatorów, gniazd i złącz.
 • przemysł lotniczy – z tworzywa PSU wytwarza się elementy wnętrz samolotów, izolacje oraz uszczelnienia;
 • przemysł medyczny – PSU służy do produkcji nawilżaczy powietrza, nebulizatorów oraz sprzętu chirurgicznego.

Polisulfon PSU jest także wykorzystywany do produkcji filtrów i membran do filtracji wody oraz separacji gazów, a także do wyroby elementów precyzyjnych na potrzeby inżynierii przemysłowej.

SKŁADOWANIE

Producent tworzywa PSU zaleca składowanie półproduktów w oryginalnych opakowaniach. Mogą to być skrzynie lub palety. Należy jednak zwrócić uwagę na powierzchnię, na której są składowane półprodukty – powinna być płaska i równa. Płaska i równa powierzchnia zabezpiecza półprodukty przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ewentualne odkształcenia. Jednocześnie zaleca się przechowywanie PSU zadaszonych pomieszczeniach, które izolują tworzywo od wpływu czynników atmosferycznych, przede wszystkim wilgoci i promieniowania UV. Polisulfon PSU zaleca się przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura jest stała i utrzymuje się na poziomie ok. 20°C.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • termoformowanie
 • spawanie
 • klejenie

oraz

 • galwanizowanie

Patrz tabela w cenniku str. 122