Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj
Tworzywa PES

Tworzywa PES

Pobierz cennik

Tworzywa PES

Tworzywa PES
Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • termoformowanie
 • spawanie
 • klejenie

Patrz tabela w cenniku str. 122


 

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Polieterosulfon PES jest polimerem amorficznym reprezentującym tworzywa wysokotemperaturowe. Półprodukty z tworzywa PES wytwarza się na drodze przetwórstwa wtryskowego oraz wytłaczania, a więc ekstruzji.

Polieterosulfon PES charakteryzuje się:

 • bardzo dobrą odpornością chemiczną,
 • bardzo dobrą odpornością na działanie promieniowania ultrafioletowego,
 • bardzo wysoką odpornością na działanie promieniowania radiacyjnego,
 • wysoką wytrzymałością mechaniczną w szerokim zakresie temperatur roboczych,
 • dobrą odpornością na korozję naprężeniową,
 • wysoką transparentnością,
 • zachowaniem właściwości fizyko-mechanicznych w różnych temperaturach,
 • dobrą stabilnością wymiarową,
 • dużą sztywnością,
 • dużą twardością,
 • podatnością na działanie węglowodorów chlorowanych, estrów i ketonów,
 • podatnością na działanie różnorodnych związków aromatycznych oraz rozpuszczalników o dużej polarności,
 • dużą wrażliwością na karb,
 • wysokimi temperaturami niezbędnymi do przetwórstwa tworzywa.

Zastosowanie tworzywa PES

Ze względu na swoje właściwości fizyko-mechaniczne polieterosulfon PES jest wykorzystywany w wielu branżach:

 • AGD i dobra konsumenckie – tworzywo wykorzystuje się do produkcji elementów wyposażenia kuchni, elementów kuchenek mikrofalowych oraz do wyrobu sprzętu kuchennego;
 • branża motoryzacyjna – PES jest stosowany do produkcji elementów napędu, elementów reflektorów, a także instalacji elektrycznych oraz systemów chłodzenia;
 • elektronika i elektrotechnika – w tej branży tworzywa PES używa się do produkcji elementów zasilania, gniazd oraz złączy;
 • branża medyczna – polieterosulfon PES jest surowcem do wyrobu aparatury do dializ, aparatury laboratoryjnej oraz innej aparatury medycznej.

SKŁADOWANIE

Polieterosulfon PES zaleca się przechowywać w oryginalnych opakowaniach i składować na równych powierzchniach magazynowych. Zapewnienie równej powierzchni składowania pozwala uniknąć uszkodzeń półproduktów z tworzywa PES wynikających z trwałych odkształceń składowanych elementów.

W celu zachowania oryginalnych właściwości fizyko-mechanicznych tworzywa półprodukty zaleca się magazynować w pomieszczeniach zamkniętych, co najmniej zadaszonych, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności wilgoci.

Optymalna temperatura składowania wynosi ok. 20°C.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • termoformowanie
 • spawanie
 • klejenie

Patrz tabela w cenniku str. 122


 

Tworzywa PES