Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj
Pozostałe tworzywa konstrukcyjne

Pozostałe tworzywa konstrukcyjne

Pobierz cennik

Pozostałe tworzywa konstrukcyjne

Pozostałe tworzywa konstrukcyjne
Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie - obróbka modyfikacji dodatkami włókien wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !
 • klejenie - obróbka modyfikacji dodatkami włókien wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

Patrz tabela w cenniku str. 122

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Rodzina termoplastycznych tworzyw konstrukcyjnych stale się rozrasta, a szczególnie dynamiczny jej rozwój można zaobserwować w ostatnich latach (np. biopolimery). Tak ogromna różnorodność tworzyw z jednej strony ułatwia Konsumentowi dokonanie optymalnego wyboru, z drugiej zaś stanowi pewien problem przy przetworzeniu tak dużej ilości materiału do formy cennikowej. Kierując się pewną racjonalnością przedstawiliśmy Państwu w formie cennika najbardziej popularne tworzywa konstrukcyjne. W niniejszym akapicie zaprezentujemy szereg pozostałych polimerów, które wprawdzie nie znalazły się w naszym cenniku, ale przedstawiają sobą równie istotny element naszej oferty handlowej - z tą tylko różnicą, że dostępną na zapytanie w naszych oddziałach handlowych. 
 
OPISY I ZASTOSOWANIA

Poliamid ekstrudowany PA 46 - jest polimerem charakteryzującym się znacznie wyższym stopniem krystalizacji w porównaniu do pozostałych typów poliamidów.

Najważniejsze zalety poliamidu PA 46 to

 • zdolność zachowania sztywności i wytrzymałości w temperaturach leżących powyżej temperatury zeszklenia
 • bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe, szczególnie: wytrzymałość na zerwanie, udarność z karbem, wytrzymałość zmęczeniowa oraz odporność na pełzanie - parametrami przewyższa PA 6, PA 66, PPS
 • bardzo dobra odporność na zużycie cierne
 • dobra odporność chemiczna na działanie olejów
 • dobra odporność na starzenie materiału

Zastosowania PA 46

 • dzięki połączeniu wyjątkowych właściwości mechanicznych z ich dużą stabilnością również w obszarze wysokich temperatur poliamid nadaje się znakomicie do wszelkich zastosowań wymagających od pracującego elementu dużej wytrzymałości mechanicznej w podwyższonych temperaturach oraz przy pracy w środowisku olejów lub innych związków chemicznych. 
 • PA 46 bywa najczęściej stosowany na mocno obciążone elementy urządzeń w elektronice i elektrotechnice (korpusy cewek, wyłączniki, sensory, elementy silników elektrycznych), wykonuje się z niego elementy komór silnika, jak np. napinacze łańcuchów.

Politereftalan butylenu PBT - jest blisko spokrewnionym z PET półkrystalicznym tworzywem z grupy termoplastów.
 
PBT charakteryzuje się

 • bardzo dużą wytrzymałością długookresową
 • wysoką wytrzymałością zmęczeniową na obciążenia gnące działające naprzemiennie
 • wysoką sztywnością i twardością
 • dużą stabilnością kształtu i wymiarów (przewyższa POM) - pochodnymi niewielkiego współczynnika termicznego wydłużenia liniowego oraz niskiej absorpcji wilgoci
 • dobrymi właściwościami ślizgowymi i niskim zużyciem ciernym
 • brakiem występowania pęknięć naprężeniowych
 • dobrą odpornością chemiczną na działanie olejów (np. oleje napędowe, olej transformatorowy), tłuszczów oraz płynu hamulcowego. W temperaturze pokojowej polimer ten jest odporny na działanie wodnych roztworów soli oraz rozpuszczalników. Posiada również częściową odporność na działanie rozcieńczonych kwasów.
 • brakiem odporności na hydrolizę oraz działanie wodnych roztworów alkalicznych
 • dobrymi właściwościami dielektrycznymi, wysoką odpornością na przebicie elektryczne oraz prądy pełzające

Zastosowania PBT
Podstawowy obszar zastosowań PBT stanowią różne mocno obciążone, wysokiej wartości elementy maszyn i urządzeń z branży elektrycznej i elektronicznej, branży samochodowe, maszynowej i technice konstrukcji precyzyjnych. Wykonuje się z niego takie elementy, jak: koła zębate, łożyska oraz różne elementy ślizgowe, krzywki i suwaki sterujących, prowadnice. Dzięki wysokiej stabilności wymiarów i kształtu stosowany jest do budowy precyzyjnych systemów dozujących.

Jest idealnym partnerem dla POM - nie wytwarza efektu Slip-Stick. 

Polisiarczek fenylenu PPS - jest półkrystalicznym tworzywem termoplastycznym oferującym znakomitą odpornością chemiczną. Polimer ten nawet w temperaturze sięgającej do 200°C nie poddaje się żadnym rozpuszczalnikom organicznym.
 
PPS charakteryzuje się

 • wysoką udarnością z karbem, stabilną w wysokim zakresie temperatur
 • niewielką skłonnością do pełzania
 • wysoką górną temperaturą pracy sięgającą 230°C a krótkotrwale 280°C. Analiza termograwimetryczna nie wykazuje ubytku masy PPS do temp 500°C w atmosferze tlenu lub azotu
 • niezbyt dużą wytrzymałością na odkształcenia plastyczne pod wpływem wyższych temperatur
 • dużą stabilnością wymiarów również w towarzystwie wysokich temperatur
 • bardzo wysoką odpornością chemiczną, jednakże rozpuszcza się w kwasie chlorosulfonowym
 • wysoką odpornością na utlenianie
 • bardzo dobrą stabilnością na hydrolizę w kontakcie z gorącą wodą lub parą wodną
 • znikomą absorpcją wilgoci
 • bardzo dobrą odpornością na promieniowanie  oraz wpływ czynników atmosferycznych
 • znakomitymi właściwościami dielektrycznymi
 • właściwościami samogasnącymi, poddany spalaniu nie kapie
 • polimer spełnia wytyczne FDA oraz EU dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie PPS

PPS jest stosowany do produkcji elementów maszyn i urządzeń mocno obciążonych termicznie i mechanicznie. Dzięki swoim zaletom znalazł zastosowanie w wielu branżach, jak np.:

 • przemysł motoryzacyjny i maszynowy: elementy systemów doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin, ogrzewania, wtrysku paliwa, koła pasowe, obudowy termostatów, pompy, zawory, uszczelnienia
 • technika konstrukcji precyzyjnych: urządzenia do lutowania i spawania, łożyska i listwy ślizgowe, prowadnice łańcuchów, części strukturalne, płyty podstawowe, izolatory termiczne, obudowy
 • elektronika i elektrotechnika: części do pieców elektrycznych, elementy grzejne, obudowy sensorów, przełączniki, przekaźniki, połączenia wtykowe, szyny kontaktowe, korpusy szpul
 • branża chemiczna: kołnierze, płuczki gazowe, tuleje, mieszacze, zgarniacze, łożyska ślizgowe, dysze spryskujące, korpusy zaworów, wirniki pomp, elementy kompresorów

Polisiarczek fenylenu PPS GF40 - jest modyfikacją PPS dodatkiem włókna szklanego, które na tyle podniosło wartość parametrów wytrzymałościowych, że tworzywo zaczęto stosować zamiennie do metali lekkich. Polimer spełnia wytyczne FDA oraz EU dotyczące kontaktu z żywnością  

W porównaniu do formy podstawowej znacząco wzrosły:

 • wytrzymałość na naprężenia zrywające
 • wydłużenie przy granicy plastyczności
 • wytrzymałość na odkształcenia plastyczne w wysokich zakresach temperatur
 • odporność na pełzanie
 • stabilność wymiarów
 • moduł elastyczności

Zastosowanie PPS GF40

Modyfikacja jest stosowana w wielu dziedzinach techniki, jak np.:

 • budowa pojazdów: elementy pomp paliwowych i gaźników, elementy układów wtrysku paliwa, obudowy, obejmy lamp.
 • budowa aparatów: elementy liczników wody, elementy pomp, uszczelnienia
 • elektrotechnika: do wykonywania: cokołów, korpusów cewek, obudów, płyt montażowych 

Polisiarczek fenylenu PPS Mod. - jest modyfikacją PPS dodatkiem substancji smarującej o stałej konsystencji. Poprawione właściwości ślizgowe oraz wysoka odporność termiczna PPS predysponuje tworzywo do stosowania na elementy ślizgowe poddane działaniu wyższych temperatur.

Polifenylenoeter PPE - jest tworzywem oferującym bardzo dobre właściwości mechaniczne. Moduł elastyczności na rozciąganie pozostaje stabilny w zakresie temperatur dochodzących do 100oC. Dużą stabilność w szerokim zakresie temperatur wykazuje inny istotny parametr jakim jest ciągliwość tworzywa. 
 

Najistotniejsze cechy PPE to

 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • wysoka wartość parametrów mechanicznych w szerokim zakresie temperatur
 • bardzo dobra stabilność wymiarowa
 • znaczna odporność na pełzanie
 • stosunkowo niewielka gęstość tworzywa
 • właściwości samogasnące
 • bardzo wysoka odporność na hydrolizę oraz działanie kwasów i ługów

Zastosowania PPE

PPE często traktowany jest jako zamiennik do metali. Wykonuje się z niego elementy samogasnące oraz pracujące w wysokich temperaturach. Stabilność wymiarowa predysponuje to tworzywo do wykonywania precyzyjnych elementów, jak np: obudowy maszyn cyfrowych, różnego rodzaju liczniki oraz urządzenia sterylizujące, w branży elektrotechnicznej: korpusy cewek, wtyczki, kanały przewodów, w branży chemicznej np. koła pomp obiegowych, uchwyty elektrod w urządzeniach do elektrolitycznego pozyskiwania cynku.

Polifenylenoeter PPE GF30 - jest modyfikacją PPE dodatkiem włókna szklanego, które znacznie podnosi parametry wytrzymałościowe polimeru. 
Kopolimer etylen-chlorotrifluoroetylen ECTFE - jest tworzywem oferującym wyjątkowe właściwości mechaniczne oraz bardzo wysoką odporność chemiczną. Polimer charakteryzuje się wysoką czystością oraz wyjątkową gładkością powierzchni półproduktów. Właściwości barierowe tworzywa wobec tlenu, tlenku węgla, kwasu solnego oraz chloru w postaci gazowej są 10 do 100 lepsze niż w przypadku PTFE.
 
Najistotniejsze cechy ECTFE to

 • ekstremalnie wysoka udarność nawet w temperaturze -76oC
 • dobre właściwości dielektryczne
 • bardzo dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych
 • duża odporność na działanie wysokoenergetycznego promieniowania
 • bardzo wysoka odporność chemiczna
 • bardzo dobre właściwości ślizgowe
 • warunkowa odporność na pęknięcia naprężeniowe w wysokich temperaturach (powyżej 140oC)
 • brak odporności na aminy w wyższych temperaturach

Zastosowania ECTFE

Polimer stosowany jest do wykonywania elementów narażonych na kontakt z agresywnymi mediami urządzeń branży chemicznej, jak np.: elementy pomp, kołnierze, instalacje rurowe.

Biopolimer PLA-L - jest termoplastycznym polimerem biodegradowalnym będącym mieszaniną poli(kwasu mlekowego), ligniny, naturalnych kwasów tłuszczowych i wosków. Bio-polimer może być stosowany w zakresie temperatur od -30°C do + 60°C. Dobra udarność w niskich temperaturach stanowi o zastosowaniu PLA-L jako alternatywy dla PET.
 

Polimer charakteryzują

 • dobre właściwości mechaniczne, zbliżone do ABS
 • wysoka sztywność, moduł elastyczności na rozciąganie wynoszący do 2740 MPa
 • dobra udarność, również w temperaturach sięgających - 30°C
 • dobra odporność na działanie polarnych rozpuszczalników
 • polimer jest biologicznie degradowalny (możliwość utylizacji poprzez kompostowanie lub spalanie)
 • jest tworzywem ekologicznym, produkowanym w oparciu o łatwo odnawialne surowce naturalne

PLA-L stosowany jest do wykonywania różnych elementów maszyn i urządzeń w branżach meblowej, spożywczej, medycznej, tekstylnej, w ogólnej budowie maszyn oraz przy produkcji zabawek.  

Polisulfon fenylenu PPSU - należy do grupy amorficznych termoplastów i pod wieloma względami przewyższa swymi właściwościami wiele tworzyw wysokotemperaturowych.  

Do najistotniejszych zalet PPSU należą

 • znacznie wyższe w porównaniu z PSU, PES oraz PEI parametry, jak: udarność, odporność chemiczna oraz odporność na hydrolizę
 • bardzo mała wrażliwość nas pęknięcia naprężeniowe
 • duża wytrzymałość, sztywność oraz twardość w szerokim zakresie temperatur
 • wyjątkowo wysoka stabilność wymiarów oraz odporność nas pełzanie i odkształcenia plastyczne – także w zakresie wysokich temperatur
 • bardzo wysoka udarność z karbem, także w niskich temperaturach
 • znakomita odporność na hydrolizę oraz ogólnie wysoka odporność chemiczna
 • bardzo wysoka odporność na działanie promieniowania rentgenowskiego oraz promieni γ
 • bardzo dobre i stabilne właściwości dielektryczne
 • bardzo mała emisja dymu w przypadku spalania tworzywa
 • fizjologiczna obojętność oraz możliwość kontaktu z żywnością
 • tworzywo spełnia wytyczne EU dotyczące kontaktu z żywnością.

Zastosowanie PPSU

Tworzywo stosowane jest w budowie sprzętów AGD, jak np: kuchenki mikrofalowe, suszarki do włosów, nawilżacze powietrza, w medycynie do wykonywania elementów poddawanych częstej sterylizacji różnymi metodami, elementów urządzeń do dializy, w elektrotechnice na izolatory elektrycznie. 
Szczegółowe informacje dotyczące tworzyw niestandardowych dostępne są u specjalisty Plastics Group.

SKŁADOWANIE
Najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
Ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20°C.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie - obróbka modyfikacji dodatkami włókien wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !
 • klejenie - obróbka modyfikacji dodatkami włókien wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

Patrz tabela w cenniku str. 122