Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj

Pozostałe rodzaje POM-C, POM-H

Pobierz cennik

Pozostałe rodzaje POM-C, POM-H

Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - klejenie modyfikacji dodatkami smarującymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

oraz

 • zadruk

Patrz tabela w cenniku str. 122

 

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Pozostałe rodzaje POM-C, POM-H

Kopolimer poliacetalu POM-C TF

Kopolimer poliacetalu POM-C TF - jest modyfikacją POM-C zawierającą między innymi 18 %-wy dodatek PTFE, który decydująco wpłyną na poprawę właściwości ślizgowych oraz odporność na zużycie cierne tworzywa.
 
Modyfikację wyróżniają

 • wyższa odporność na zużycie cierne oraz niższy współczynnik tarcia
 • większa obciążalność mechaniczna elementów - przenoszenie większych obciążeń przy większych prędkościach
 • możliwość kontaktu z żywnością (spełnia normy EU)
 • ogólnie dobra odporność chemiczna, w tym odporność na hydrolizę
 • fizjologiczna obojętność

Zastosowanie POM-C TF
Przede wszystkim różne pracujące ciernie elementy maszyn i urządzeń, jak np. łożyska i listwy ślizgowe, koła zębate, prowadnice łańcuchów, zbieraki. Coraz częściej tworzywo bywa używane do produkcji uszczelnień technicznych. 
 

Kopolimer poliacetalu POM-C ESD60

Kopolimer poliacetalu POM-C ESD60 - jest modyfikacją POM-C posiadającą niską wartością rezystancji zarówno powierzchniowej jak i właściwej. Rozprowadzona równomiernie w strukturze polimeru przewodząca sadza umożliwia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i dodatkowo nadaje tworzywu czarny kolor podnosząc jego odporność na promieniowanie UV. Według IEC 93 rezystancja powierzchniowa wynosi około 103 Ω, a rezystancja właściwa 5 x 103 Ω*cm.  

Zastosowanie POM-C ESD60
Tworzywo wykorzystywane jest na elementy mające kontakt z materiałami zagrożonymi eksplozją, na obudowy urządzeń elektronicznych jako ekrany magnetyczne chroniące przed wpływem fal elektromagnetycznych, elementy wyposażenia miejsc pracy wrażliwych fizjologicznie (np. sale operacyjne) oraz w technice konstrukcji precyzyjnych.  

Kopolimer poliacetalu POM-C ESD90

Kopolimer poliacetalu POM-C ESD90 - jest podobnie jak POM-C ESD60 modyfikacją o zmienionych parametrach elektrycznych. Wartości rezystancji właściwej i powierzchniowej odmiany ESD90 są wyższe i wynoszą odpowiednio 109 do 1012 Ω*m i 109 do 1011Ω.
 
Cechy charakterystyczne POM-C ESD90 to

 • wielkość rezystancji wskrośnej i powierzchniowej zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych
 • stabilne osadzenie modyfikatora w sieci macierzystej tworzywa wyklucza jego migrację co daje gwarancję stałości rezystancji (antystatyczności) oraz jej niezależności od wilgotności tworzywa.
 • modyfikator - dodatek antystatyczny nie zawiera sadzy, co zapobiega kontaminacji czarnym ścierem
 • dobre właściwości ślizgowe oraz niewielkie tarcie, które zapobiega powstawaniu dodatkowych ładunków elektrycznych

Zastosowania POM-C ESD90
Materiał stosowany jest wszędzie tam, gdzie niepożądane lub szkodliwe jest gromadzenie się ładunków elektrostatycznych powodujących gromadzenie się pyłu lub kurzu na elementach urządzeń jak, np. techniki konstrukcji precyzyjnych i transportu, produkcja półprzewodników, urządzenia mające kontakt z materiałami sypkimi o drobnej granulacji, wyposażenie sal operacyjnych. 
 

Komopolimer poliacetalu POM-10PE

Komopolimer poliacetalu POM-10PE - jest modyfikacją komopolimeru poliacetalu dodatkiem polietylenu charakteryzującą się podwyższonymi właściwościami ślizgowymi. POM-10PE jest materiałem zalecanym do zastosowań, w których należy się liczyć z podwyższonym zużyciem ciernym pracujących elementów.
 

Homopolimer poliacetalu POM-H

Homopolimer poliacetalu POM-H  - szczególne właściwości fizyczne jakimi cieszy się ten polimer są wynikiem stopnia krystaliczności polimeru, równomiernej strukturze oraz składu chemicznego tworzywa. W odróżnieniu od kopolimeru (POM-C) homopolimer posiada ogólnie lepsze właściwości mechaniczne (sztywność i ciągliwość), ustępuje kopolimerowi pod względem odporności chemicznej.

POM-H wyróżnia się

 • dobrą odpornością na zużycie cierne oraz dobrymi właściwościami ślizgowymi
 • niewielką absorpcją wilgoci
 • ogólnie wysoką wytrzymałością mechaniczną, sztywnością oraz znakomita stabilnością wymiarów
 • dosyć dobrą wytrzymałością na powtarzające się obciążenia uderzeniowe
 • dobrą ogólną odpornością chemiczną, szczególnie wysoką w przypadku benzyn, rozcieńczalników i wilgoci
 • dobrymi właściwościami dielektrycznymi
 • fizjologiczną obojętnością
 • tworzywo spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie POM-H
POM-H posiada zbieżny z POM-C obszar zastosowań, a o użyciu homopolimeru decydują jego właściwości nie występujące u kopolimeru. Polimer ten jest więc stosowany w budowie aparatów chemicznych, budowie maszyn i pojazdów oraz technice precyzyjnej.
 
Do konkretnych przykładów zastosowań należą: elementy zatrzaskowe oraz części sprzęgieł, izolatory, korpusy cewek, połączenia wtykowe, koła zębate, łożyska, listwy i inne elementy ślizgowe, uszczelki, obudowy pomp, wirniki wentylatorów, elementy mechanizmów liczników, płytki sterujące.

Homopolimer poliacetalu POM-H AF

Homopolimer poliacetalu POM-H AF - jest modyfikacją homopolimeru dodatkiem PTFE wyróżniającą się podwyższonymi właściwościami ślizgowymi - niższym współczynnikiem tarcia.

Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji niestandardowych dostępne są u specjalisty Plastics Group.

SKŁADOWANIE
Najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
Ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20°C.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - klejenie modyfikacji dodatkami smarującymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

oraz

 • zadruk

Patrz tabela w cenniku str. 122