Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
Promocja pobierz cennik ... Do wyczerpania...
czytaj»
pdf Drukuj
Makrolon

Poliwęglan lity

Pobierz cennik

Poliwęglan lity

Makrolon
Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE

Poliwęglan lity

Poliwęglan lity - poliwęglan jest nowoczesnym polimerowym tworzywem sztucznym, stanowi doskonały zamiennik dla szkła. Produkt charakteryzuje m. in.:

 • lekkość - 2-krotnie lżejszy od szkła
 • przeźroczystość porównywalna do szkła - do 92%  dla płyt 3 mm
 • 25-krotnie większa odporność na uderzenia niż szkło
 • zakres temperatur stosowania od -40 do + 120°C
 • wysoka termoizolacyjność (K do 1,4 W/m2 K)
 • zabezpieczenie warstwą anty UV
 • trudnopalność (klasa palności B1)
 • trwałość - gwarancja 10 lat
 • łatwość do formowania na zimno i gorąco bogata kolorystyka dla zamówień specjalnych
 • wiele odmian struktury powierzchni

Odmiany specjalne poliwęglanu litego

 • NR - przeciwodblaskowa
 • AR - podwyższona twardość
 • FR - podwyższona ognioodporność
 • FG - dopuszczona do kontaktu z żywnością

Płyty z poliwęglanu stosuje się w nowoczesnych rozwiązaniach  architektonicznych

 • osłony przeciwuderzeniowe i antywłamaniowe
 • konstrukcji dachów obiektów sportowych, handlowych i przemysłowych
 • świetliki i klapy dachowe - płaskie i termoformowane
 • szklenie okien, drzwi, ścianki działowe
 • pasaże, parkingi kryte, daszki wejściowe
 • zadaszenia werand, ganków i balkonów
 • ogrody zimowe, oranżerie, szklarnie
 • witryny sklepowe
 • ekrany akustyczne
 • osłony urządzeń przemysłowych, lamp ulicznych
 • tablice i szyldy reklamowe

Poliwęglan lity charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niezwykłą wytrzymałością, które idą w parze z łatwością obróbki – kształtowania, cięcia, wyginania – oraz przeźroczystością. Ze względu na te właściwości płyty z poliwęglanu litego są wykorzystywane jako trwały i bezpieczny zamiennik szkła. Za wyborem płyt poliwęglanowych nierzadko przemawia również cena, która sprawia, że to rozwiązanie jest bardziej korzystne niż tradycyjne szklenie konstrukcji.

Płyta poliwęglanowa lita znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu oraz w budownictwie, w szczególności poliwęglan lity przezroczysty wykorzystuje się w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych – dużych obiektach użytkowych, elementach infrastruktury miejskiej, ogrodach zimowych i oranżeriach oraz nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Poliwęglan przezroczysty znajduje również zastosowanie jako materiał do szklenia witryn sklepowych oraz panele w ekranach akustycznych.

 

OBRÓBKA I MONTAŻ

Uwagi ogólne

Płyty z poliwęglanu Makrolon® są produkowane w technologii wytłaczania przez firmę Bayer Sheet Europe -światowego lidera w produkcji płyt z materiałów termoplastycznych. Do produkcji płyt uży­wana jest żywica poliwęglanowa Makrolon® Firmy Bayer AG. Płyty z poliwęglanu to nowoczesny ma­teriał gwarantujący najwyższą przejrzystość oraz doskonałe właściwości mechaniczne.

Transport i składowanie

Płyty należy transportować ostrożnie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczając powierzchnię przed zarysowaniem. Płyty należy składować w suchym pomieszczeniu, w pozycji poziomej na pale­cie. Należy unikać wystawiania płyt w stosie na działanie promieni słonecznych. Jak wszystkie termo­plasty, płyty składowane w stosie narażone na działanie słońca mają tendencje do kumulacji ciepła, co może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia płyt. W przypadku składowanie płyt na ze­wnątrz należy przykryć paletę z płytami białą folią lub tkaniną ochronną.

Obróbka

Przy obróbce mechanicznej płyt Makrolon® należy pamiętać o:

 • zabezpieczeniu powierzchni płyt i folii ochronnej przed zarysowaniem
 • zapewnieniu odpowiednich warunków termicznych obróbki (np. chłodzenie przy cięciu)
  • odprowadzeniu wiórów z obrabianej powierzchni i narzędzia
  • zabezpieczeniu płyt przed przemieszczaniem się w czasie obróbki (np. docisk płyt przy cięciu)

Płyty z poliwęglanu można ciąć standardową piłą tarczową z zębami z węglików spiekanych o dużej liczbie zębów na obwodzie (zęby proste). Skomplikowane, nieregularne kształty należy wycinać stan­dardową wycinarką z ostrzem do aluminium lub frezować. Nie jest zalecane wiercenie płyt - może osłabiać strukturę wewnętrzną płyty. W przypadku konieczności wiercenia należy używać standar­dowych wierteł do metalu. Minimalna odległość otworu od krawędzi płyty powinna wynosić 40 mm.

Płyty Makrolon® można:

 • wycinać
 • sztancować
 • frezować
 • ciąć laserem
 • termoformować
 • giąć na gorą­co
 • giąć na zimno.  

Montaż

Przed montażem z krawędzi mocowanych w konstrukcji należy usunąć folię ochronną. Folie z pozostałej części płyt usuwamy po ostatecznym zakończeniu wszystkich prac. Płyty powinny być zamocowane z wszystkich czterech stron. Zalecana głębokość osadzenia płyt Makrolon® w kon­strukcji powinna mieścić się w przedziale 15 - 20 mm (w przypadku płyt narażonych na trudne warun­ki eksploatacji np. wandalizm, głębokość osadzenia należy zwiększyć do 25 mm). Przy montażu płyt Makrolon® należy pamiętać, że jak każdy materiał termoplastyczny, płyty wykazują zmienność wy­miarów pod wpływem temperatury i wilgoci. Z tego powodu mocowanie płyt powinno zapewniać możliwość kompensacji zmian wymiarów płyty. Minimalna wielkość dylatacji: 3 mm na każdy metr długości płyty. Rozstaw podpór przy montażu płyt Makrolon® jest zależny od wymiarów płyty, obcią­żenia płyty (obciążenie wiatrem i śniegiem zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi), spo­sobu osadzenia płyty w konstrukcji. Dostępne w Plastics Group tabele pozwolą Państwu dobrać odpowiednią grubość płyt w zależności od obciążenia wiatrem i wymiarów płyty (rozstaw podpór).

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Poliwęglan lity

Poliwęglan lity - poliwęglan jest nowoczesnym polimerowym tworzywem sztucznym, stanowi doskonały zamiennik dla szkła. Produkt charakteryzuje m. in.:

 • lekkość - 2-krotnie lżejszy od szkła
 • przeźroczystość porównywalna do szkła - do 92%  dla płyt 3 mm
 • 25-krotnie większa odporność na uderzenia niż szkło
 • zakres temperatur stosowania od -40 do + 120°C
 • wysoka termoizolacyjność (K do 1,4 W/m2 K)
 • zabezpieczenie warstwą anty UV
 • trudnopalność (klasa palności B1)
 • trwałość - gwarancja 10 lat
 • łatwość do formowania na zimno i gorąco bogata kolorystyka dla zamówień specjalnych
 • wiele odmian struktury powierzchni

Odmiany specjalne poliwęglanu litego

 • NR - przeciwodblaskowa
 • AR - podwyższona twardość
 • FR - podwyższona ognioodporność
 • FG - dopuszczona do kontaktu z żywnością

Płyty z poliwęglanu stosuje się w nowoczesnych rozwiązaniach  architektonicznych

 • osłony przeciwuderzeniowe i antywłamaniowe
 • konstrukcji dachów obiektów sportowych, handlowych i przemysłowych
 • świetliki i klapy dachowe - płaskie i termoformowane
 • szklenie okien, drzwi, ścianki działowe
 • pasaże, parkingi kryte, daszki wejściowe
 • zadaszenia werand, ganków i balkonów
 • ogrody zimowe, oranżerie, szklarnie
 • witryny sklepowe
 • ekrany akustyczne
 • osłony urządzeń przemysłowych, lamp ulicznych
 • tablice i szyldy reklamowe

Poliwęglan lity charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niezwykłą wytrzymałością, które idą w parze z łatwością obróbki – kształtowania, cięcia, wyginania – oraz przeźroczystością. Ze względu na te właściwości płyty z poliwęglanu litego są wykorzystywane jako trwały i bezpieczny zamiennik szkła. Za wyborem płyt poliwęglanowych nierzadko przemawia również cena, która sprawia, że to rozwiązanie jest bardziej korzystne niż tradycyjne szklenie konstrukcji.

Płyta poliwęglanowa lita znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu oraz w budownictwie, w szczególności poliwęglan lity przezroczysty wykorzystuje się w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych – dużych obiektach użytkowych, elementach infrastruktury miejskiej, ogrodach zimowych i oranżeriach oraz nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Poliwęglan przezroczysty znajduje również zastosowanie jako materiał do szklenia witryn sklepowych oraz panele w ekranach akustycznych.

 

Przepuszczalność światła [%] poliwęglan bez warstwy ochronnej UV

 Typ / Grubość [mm]  0,75 1,0  1,5  2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0
 Makrolon® GP b/b 099 90 90 89 89 88 87 87 86 85 83 82 80
 Makrolon® NR b/b 099   88     86 85            
 Makrolon® GP opal 130       40 30 23 18 13        
 Makrolon® GP opal 150       60 50 40 33 28 20      
 Makrolon® GP brąz 775         75 70 65 62 53      
 Makrolon® FR clear 099       88 86 85 84          

 
Przepuszczalność światła [%] poliwęglan z warstwą ochronną UV

 Typ / Grubość [mm]  0,75 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0
Makrolon® UV b/b 2099 90 87 87 86 85 84 82 81 79
Makrolon® UV opal 2130 88 30 23 18 13        
Makrolon® UV opal 2150 40 50 40 33 28 20      
Makrolon® UV brąz 2850 60 50 50 50 50 50 42 36  
Makrolon® UV szary 2760 63 62 55 49 43 34 26    
Makrolon® UV zielony 2650   77 73 71 68 62      
Makrolon® UV niebieski 2550   61 55            


 Główne parametry

Własności  Parametr Warunki badania Wartość Jednostka Metoda badania
Własności fizyczne Gęstość   1,2 g/cm3 ISO 1183-1
Absorbcja wilgoci Trzymane w temp. 23°C/50 % RH 0,15 % ISO 62-4
 Absorbcja wilgoci Trzymane w wodzie o temp. 23°C do nasycenia 0,35 % ISO 62-1
Współczynnik załamania światła Przy temp. 20°C 1,586   ISO 489
Własności mechaniczne Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności   > 60 MPa ISO 527-2/1B/50
Wydłużenie przy rozciąganiu   6 % ISO 527-2/1B/50
Wytrzymałość na rozciąganie   > 60 MPa ISO 527-2/1B/50
Wydłużenie do zerwania   > 70 % ISO 527-2/1B/50
Moduł elastyczności   2400 MPa ISO 527-2/1B/1
Wytrzymałość na zginanie   ca. 90 MPa ISO 178
Udarność Charpy, bez karbu niełamliwe kJ/m2 ISO 179/1fU
Charpy, z karbem ca. 11 kJ/m2 ISO 179/1eA
Izod, z karbem ca. 10 kJ/m2 ISO 180/1A
Izod, z karbem 3 mm ca. 70 kJ/m2 ISO 180/4A
Własności cieplne Temperatura mięknienia wg VICAT’a Metoda B50 148 °C ISO 306
Przewodność cieplna   0,2 W/m °C DIN 52612
Współczynnik rozszerzalności cieplnej   0,065 mm/m °C DIN 53752-A
Odporność na odkształcenia cieplne
przy obciążeniu
Metoda A: 1.80 MPa 127 °C ISO 75-2
Metoda B: 0.45 MPa 139 °C ISO 75-2
Maks. stała temperatura pracy bez obciążenia   120 °C  
Własności elektryczne Odporność na przebicia elektryczne   35 kV/mm IEC 60243-1
Oporność właściwa   1016 Ohm x cm IEC 60093
Oporność powierzchniowa właściwa   1014 Ohm IEC 60093
Stała dielektryczna przy 103 Hz 3.1   IEC 60250
przy 106 Hz 3.0   IEC 60250
Współczynnik rozproszenia ładunków elektrycznych przy 103 Hz 0.0005   IEC 60250
przy 106 Hz 0.009   IEC 60250

 

Uwagi ogólne

Płyty z poliwęglanu Makrolon® są produkowane w technologii wytłaczania przez firmę Bayer Sheet Europe -światowego lidera w produkcji płyt z materiałów termoplastycznych. Do produkcji płyt uży­wana jest żywica poliwęglanowa Makrolon® Firmy Bayer AG. Płyty z poliwęglanu to nowoczesny ma­teriał gwarantujący najwyższą przejrzystość oraz doskonałe właściwości mechaniczne.

Transport i składowanie

Płyty należy transportować ostrożnie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczając powierzchnię przed zarysowaniem. Płyty należy składować w suchym pomieszczeniu, w pozycji poziomej na pale­cie. Należy unikać wystawiania płyt w stosie na działanie promieni słonecznych. Jak wszystkie termo­plasty, płyty składowane w stosie narażone na działanie słońca mają tendencje do kumulacji ciepła, co może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia płyt. W przypadku składowanie płyt na ze­wnątrz należy przykryć paletę z płytami białą folią lub tkaniną ochronną.

Obróbka

Przy obróbce mechanicznej płyt Makrolon® należy pamiętać o:

 • zabezpieczeniu powierzchni płyt i folii ochronnej przed zarysowaniem
 • zapewnieniu odpowiednich warunków termicznych obróbki (np. chłodzenie przy cięciu)
  • odprowadzeniu wiórów z obrabianej powierzchni i narzędzia
  • zabezpieczeniu płyt przed przemieszczaniem się w czasie obróbki (np. docisk płyt przy cięciu)

Płyty z poliwęglanu można ciąć standardową piłą tarczową z zębami z węglików spiekanych o dużej liczbie zębów na obwodzie (zęby proste). Skomplikowane, nieregularne kształty należy wycinać stan­dardową wycinarką z ostrzem do aluminium lub frezować. Nie jest zalecane wiercenie płyt - może osłabiać strukturę wewnętrzną płyty. W przypadku konieczności wiercenia należy używać standar­dowych wierteł do metalu. Minimalna odległość otworu od krawędzi płyty powinna wynosić 40 mm.

Płyty Makrolon® można:

 • wycinać
 • sztancować
 • frezować
 • ciąć laserem
 • termoformować
 • giąć na gorą­co
 • giąć na zimno.  

Montaż

Przed montażem z krawędzi mocowanych w konstrukcji należy usunąć folię ochronną. Folie z pozostałej części płyt usuwamy po ostatecznym zakończeniu wszystkich prac. Płyty powinny być zamocowane z wszystkich czterech stron. Zalecana głębokość osadzenia płyt Makrolon® w kon­strukcji powinna mieścić się w przedziale 15 - 20 mm (w przypadku płyt narażonych na trudne warun­ki eksploatacji np. wandalizm, głębokość osadzenia należy zwiększyć do 25 mm). Przy montażu płyt Makrolon® należy pamiętać, że jak każdy materiał termoplastyczny, płyty wykazują zmienność wy­miarów pod wpływem temperatury i wilgoci. Z tego powodu mocowanie płyt powinno zapewniać możliwość kompensacji zmian wymiarów płyty. Minimalna wielkość dylatacji: 3 mm na każdy metr długości płyty. Rozstaw podpór przy montażu płyt Makrolon® jest zależny od wymiarów płyty, obcią­żenia płyty (obciążenie wiatrem i śniegiem zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi), spo­sobu osadzenia płyty w konstrukcji. Dostępne w Plastics Group tabele pozwolą Państwu dobrać odpowiednią grubość płyt w zależności od obciążenia wiatrem i wymiarów płyty (rozstaw podpór).

Makrolon
Makrolon
Zastosowania Makrolon
Zastosowania Makrolon

Zastosowania Makrolon
Zastosowania Makrolon
Zastosowania Makrolon
Zastosowania Makrolon

Zastosowania Makrolon
Zastosowania Makrolon
Zastosowania Makrolon
Zastosowania Makrolon

Zastosowania Makrolon