Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla KLIENTA.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 88 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy:

iż:

 • Administratorem danych osobowych KLIENTA jest PLASTICS GROUP Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą przy ulicy Kolumba 40, 02-288 Warszawa w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.
 • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane będą w celu podjęcia wszelkiej obsługi okołosprzedażowej, realizacji umowy handlowej  pomiędzy stronami oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych zleceń i umów.
 • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, przedawnienia roszczeń lub w okresie wymaganym przez prawo.
 • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 • Administrator może udostępniać dane osobowe KLIENTA podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom Administratora w celu prawidłowego wykonania umowy handlowej pomiędzy stronami.
 • KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz ich aktualizowania i poprawiania.
 • Podanie przez KLIENTA danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy handlowej lub zlecenia.
 • KLIENTOWI przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • W sprawie RODO prosimy o kontakt pod adresem: rodo@plastics.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla KLIENTA.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 88 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy:

iż:

 • Administratorem danych osobowych KLIENTA jest PLASTICS GROUP Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą przy ulicy Kolumba 40, 02-288 Warszawa w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.
 • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane będą w celu podjęcia wszelkiej obsługi okołosprzedażowej, realizacji umowy handlowej  pomiędzy stronami oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych zleceń i umów.
 • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, przedawnienia roszczeń lub w okresie wymaganym przez prawo.
 • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 • Administrator może udostępniać dane osobowe KLIENTA podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom Administratora w celu prawidłowego wykonania umowy handlowej pomiędzy stronami.
 • KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz ich aktualizowania i poprawiania.
 • Podanie przez KLIENTA danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy handlowej lub zlecenia.
 • KLIENTOWI przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • W sprawie RODO prosimy o kontakt pod adresem: rodo@plastics.pl