Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj

ISO i CSR

System zarządzania ISO

Miło nam poinformować wszystkich naszych Kontrahentów, że pod koniec 2016 roku firma Plastics Group jako jedna z pierwszych firm w Polsce odnowiła certyfikat ISO wg nowej normy ISO 9001:2015. 
 
Auditorzy jednostki certyfikującej PRS S.A pracowali przez dwa dni w kilku naszych oddziałach aby na koniec auditu przyznać, że nasza firma funkcjonuje zgodnie z nową wersją normy.
 
Podczas auditu dostrzeżono mocne strony naszej firmy takie jak:
 
  • obsługa klienta potwierdzona ocenami relacji pomiędzy kontrahentami i organizacją
  • doradztwo techniczne i świadomość dotycząca oferowanych produktów
  • ciągłe doskonalenie infrastruktury pod kątem szybkości działania i bezpieczeństwa
Nowa norma zwraca szczególną uwagę na tzw. kontekst organizacji czyli otoczenie firmy w której funkcjonuje. Ważnym aspektem jest też ocena ryzyka procesów, którą nasza firma przeprowadza aby doskonalić swoją działalność w każdym aspekcie, szczególnie w relacjach z Klientami. 

     Polityki Jakości ISO 2017

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Cyklicznie prowadzimy akcję „Pomocy potrzebującym” angażując się w działania o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu dokładając starań, aby pomagać mądrze przekazując dary rzeczowe na rzecz potrzebujących domów dziecka. CSR to nie tylko działania dobroczynne, ale przede wszystkim odpowiedzialne prowadzenie biznesu, zgodne z zasadami rozwoju lokalnego rynku pracy, prorozwojowych inwestycji w infrastrukturę, wdrażania nowoczesnych technologii, szerzenie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i dbałości o środowisko naturalne na poziomie codziennej eksploatacji jak i długoterminowych decyzji strategicznych. Wspieramy także młodych sportowców krzewiąc tym samym rozwój kultury współzawodnictwa.

 

System zarządzania ISO

Firma Plastics Group Sp. z o. o. jako pierwsza w Polsce firma w branży dystrybucji tworzyw sztucznych i aluminium wdrożyła w 2004 roku system zarządzania jakością ISO 9001. W ramach systemu ISO nastąpiło procesowe podejście do zagadnień związanych z zarządzaniem firmą i określenie kierunków „zarządzania przez cele”. Efektem wdrożenia jest pozytywne postrzeganie przez naszych Klientów firmy oraz jej oferty. Obok korzyści zewnętrznych równie istotne są korzyści wewnętrzne - usprawnienie obiegu informacji, precyzyjny podział kompetencji i odpowiedzialności elementów struktury, uproszczenie procedur wewnętrznych, terminowość i ciągłość dostaw, optymalizacja kosztów zamówień i transportu oraz eliminacja źródeł dostaw sprzecznych z nadrzędną doktryną „Jesteśmy z najlepszymi”.

Pobierz - Polityka jakości firmy Plastics Group Sp. z o.o.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Cyklicznie prowadzimy akcję „Pomocy potrzebującym” angażując się w działania o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu dokładając starań, aby pomagać mądrze przekazując dary rzeczowe na rzecz potrzebujących domów dziecka. CSR to nie tylko działania dobroczynne, ale przede wszystkim odpowiedzialne prowadzenie biznesu, zgodne z zasadami rozwoju lokalnego rynku pracy, prorozwojowych inwestycji w infrastrukturę, wdrażania nowoczesnych technologii, szerzenie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i dbałości o środowisko naturalne na poziomie codziennej eksploatacji jak i długoterminowych decyzji strategicznych. Wspieramy także młodych sportowców krzewiąc tym samym rozwój kultury współzawodnictwa.