Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
Subskrypcja newslettera

Wpisz adres e-mail a następnie naciśnij (+) w celu dodania lub (-) w celu usunięcia się z newslettera.
pdf Drukuj

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczenia dla prezesów grupy Plastics
2021-09-08


Prezesi grupy Plastics wyróżnieni polskimi odznaczeniami państwowymi za zasługi w rozwijaniu współpracy gospodarczej z zagranicą oraz za działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

Prezes Plastics-Ukraina, Pan Ireneusz DEREK odznaczony został przez Prezydenta RP w 2015 r. w Kijowie Złotym Krzyżem Zasługi za rozwijanie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Prezes Plastics Group, Pan Zbigniew TULWIN odznaczony został przez Prezydenta RP w 2021 r. w Kiszyniowie Złotym Krzyżem Zasługi za rozwijanie polsko-mołdawskiej współpracy gospodarczej i działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego:

Za rozpowszechnianie kultury polskiej odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dostał dyrektor Plastics MOL Toderici Sergiu. Odznaczenie wręczył ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii Pan Bartłomiej Zdaniuk:

 

Wraz z dynamiczną i uczciwą działalnością gospodarczą na Ukrainie, w Republice Mołdawii i Gruzji, PLASTICS inicjuje i wspiera liczne projekty kulturalne, historyczne, promocyjne i charytatywne. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu aktywnie współpracujemy z naszymi partnerami, do szerokiego grona których należą: Ambasady RP w Kijowie, Kiszyniowie i Tbilisi, Konsulaty Generalne i Instytuty Polskie, Zagraniczne Biura Handlowe PAIH, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instytut Pamięci Narodowej, fundacje „Mosty” i „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, organizacje polskie i polonijne, aktywne społecznie polskie przedsiębiorstwa oraz nasi klienci biznesowi.

Efekty naszej wieloletniej współpracy można dostrzec w każdym z trzech państw stowarzyszonych z Unią Europejską, gdzie prowadzimy swój biznes. Tylko w okresie ostatniej dekady zrealizowaliśmy blisko 100 projektów społecznych, których byliśmy inicjatorem bądź uczestnikiem. Bierzemy udział w renowacji polskich miejsc pamięci, opiekujemy się dziedzictwem narodowym Rzeczypospolitej, popularyzujemy dorobek wybitnych Polaków oraz wiedzę o ich życiu i działalności, wspieramy logistycznie Akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie” i transporty polskiej pomocy humanitarnej, uczestniczymy w projektach kulturalnych i promocyjnych polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, pomagamy parafiom rzymskokatolickim i polskim misjonarzom, współdziałamy z organizacjami i środowiskami polonijnymi, poprzez współpracę z fundacjami charytatywnymi i ośrodkami socjalnymi troszczymy się o zdrowie dzieci.

Do flagowych projektów wspieranych przez Plastics Group promujących dziedzictwo historyczne i dobre imię współczesnej Polski i Polaków należą:
(zobacz prezentację...)

Ukraina: Kaplica Wojska Polskiego w Zborowie (2015-2016), kwatera żołnierzy Wojska Polskiego w Łopatynie (2015-2017), Pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego w Iwnicy (2016), polska ekspozycja w Twierdzy Kijowskiej (2017), obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i polsko-ukraińska stanica ratownictwa górskiego na szczycie Pop Iwan w Karpatach Wschodnich, ulica Jana Pawła II w Kijowie, Memoriał Męczenników XX wieku za wiarę w Tywrowie, Centrum Św. Marcina de Porres w Fastowie;

Mołdawia: pomniki Jana Pawła II (2016) i Adama Mickiewicza (2021) w Kiszyniowie, polskie cmentarze w Kiszyniowie i Raszkowie, szkolne pracownie informatyczne w Wiśniówce (2017), Śłobodzie Raszkowskiej (2017), Raszkowie (2018);

Gruzja: aleja Marszałka Jófefa Piłsudskiego w Tbilisi (2017), wystawy towarzyszące spotkaniom Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków, Szkoła Polska im. Królowej Jadwigi w Tbilisi.

W roku uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zrealizowaliśmy wspólnie z Ambasadami RP w Kijowie, Kiszyniowie i Tbilisi jubileuszowe projekty wydawnicze: „Raport Witolda” w języku ukraińskim, książka-album „Podróż do minionego świata Wspomnienia Polaka z Besarabii” (Tadeusza Gaydamowicza) w językach polskim i rumuńskim, Biografia Józefa Piłsudskiego prof. Włodzimierza Sulei w języku gruzińskim.

O wysokim uznaniu dla naszego zaangażowania w rozwój współpracy gospodarczej z Ukrainą i Republiką Mołdawii, a także aktywność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego świadczy odznaczenie przez prezydentów RP Złotymi Krzyżami Zasługi współwłaścicieli spółek Plastics-Ukraina/Mołdawia/Gruzja – Ireneusza Derek w 2015 r. w Kijowie i Zbigniewa Tulwina w 2021 r. w Kiszyniowie. Niemniej ważne jest dla nas również wyróżnienie w 2021 r. przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP honorową odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” dyrektora Plastics-MOL Sergiu Toderici.