Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj
PTFE

Pozostałe rodzaje PTFE

Pobierz cennik

Pozostałe rodzaje PTFE

PTFE
Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie (dotyczy PTFE TFM)
 • klejenie (możliwe, ale wymaga obróbki powierzchni PTFE poprzez trawienie)

Patrz tabela w cenniku str. 122

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Pozostałe rodzaje POM-C, POM-H

W celu uzyskania tworzyw sztucznych o jeszcze lepszych właściwościach odpowiadających wymogom pracy w określonych warunkach polimery poddaje się procesom modyfikacji. Do grupy najczęściej wykorzystywanych modyfikatorów można zaliczyć PPVE, który dodany do tworzywa PTFE pozwala uzyskać PTFE TFM, a więc teflon "drugiej generacji". W tej samej grupie znajduje się włókno szklane (GF), węgiel (C), grafit oraz brąz. Wszystkie te modyfikatory wpływają dodatnio na właściwości fizyko-mechaniczne polimerów, jednocześnie poszerzając ich zakres zastosowań.

PTFE TFM

PTFE TFM - jest to tzw. teflon "drugiej generacji" uzyskiwany za pomocą modyfikacji niewielkim dodatkiem PPVE wypływającym na proces tworzenia fazy krystalicznej polimeru. Znacznie krótsze w porównaniu do standardowego PTFE łańcuchy molekuł oraz zmodyfikowana budowa krystaliczna pozwoliły połączyć określone właściwości termoplastyczne tej modyfikacji z ogólnie dobrymi właściwościami mechanicznymi formy podstawowej PTFE. Modyfikacja PPVE prowadzi do powstania krystalitów o mniejszej wielkości, równomierniej i gęściej rozłożonych co decyduje o bardziej homogenicznej budowie struktury polimeru, objawiającej się między innymi wyższą transparentnością PTFE TFM w porównaniu do formy podstawowej. Pozwoliła na poprawę takich właściwości termoplast, jak np. permitacja, płynięcie oraz zredukowała porowatość tworzywa.

PTFE TFM (teflon "drugiej generacji") charakteryzuje się ponadto

 • lepszymi własnościami mechanicznymi, jak np. : wydłużenie przy rozciąganiu/zrywaniu, sztywność - szczególnie w podwyższonych temperaturach
 • znacznie mniejszą deformacja pod działaniem obciążenia i większą zdolnością powrotu do pierwotnego kształtu po ustąpieniu działania obciążenia
 • mniejszym pełzaniem, przede wszystkim w zakresie wyższych temperatur i/lub obciążeń
 • wyższą transparentnością oraz bardzo gładką powierzchnią
 • możliwością spawania

Zastosowanie PTFE TFM
PTFE TFM (tzw. teflon "drugiej generacji") znajduje zastosowanie w budowie elementów maszyn i urządzeń w przypadkach wymagających wyższej żywotności elementów, np. na elementy pracujące z niewielkimi przerwani lub elementy serwisowane w dużych przedziałach czasowych. Stosowana jest w urządzeniach co do których oczekiwana jest wysoka niezawodność działania i dyspozycyjność oraz na elementy wymagające wykonania połączeń spawanych.  

PTFE + GF

PTFE + GF- jest modyfikacją zawierającą dodatek 15 lub 25% włókna szklanego

PTFE + GF charakteryzuje się

 • wyższą odpornością na ściskanie (mniejsza skłonność do pełzania)
 • większą stabilnością wymiarową
 • wyższą odpornością na zużycie cierne (dodatek GF powoduje jednakże szybsze zużycie elementu współpracującego w parze)
 • lepszą przewodnością cieplną
 • warunkową odpornością chemiczną w kontakcie z alkanami, kwasami oraz organicznymi rozpuszczalnikami
 • dobrymi właściwościami dielektrycznymi

Zastosowanie PTFE + GF
Modyfikacja PTFE + GF stosowana jest przy produkcji armatury do wykonywania zaworów stożkowych, przylgni zaworów, w elektrotechnice wykonuje się z niej izolatory elektryczne, w parach ślizgowych stosowana jest na elementy łożysk. 

PTFE + C

PTFE + C - jest modyfikacją zawierającą dodatek 25% węgla.

PTFE + C charakteryzuje się

 • wysoką twardością oraz odpornością na obciążenia ściskające
 • dobrymi właściwościami ślizgowymi oraz odpornością na zużycie cierne również w przypadku tarcia suchego
 • dobrą przewodnością cieplną
 • niską odpornością na przebicie elektryczne oraz niską rezystancją powierzchniową
 • mniejszą odpornością chemiczna w kontaktach z mediami o właściwościach utleniających

PTFE + CF

PTFE + CF- jest modyfikacją zawierającą dodatek 25% węgla.

PTFE + CF charakteryzuje się

 • bardzo niewielkim pełzaniem
 • dobrą odpornością na zużycie cierne, również w środowisku wodnym,
 • znacznie obniżoną rezystancją elektryczną
 • bardzo dobrą odpornością chemiczną
 • wyższą przewodnością cieplną i mniejszym wydłużeniem termicznym (również w porównaniu do modyfikacji z włóknem szklanym)

Zastosowanie PTFE + CF
Modyfikacja PTFE + CF stosowana jest przy produkcji elementów maszyn od których wymagane jest odprowadzenie ładunku elektrostatycznego. W budowie urządzeń chemicznych wykonuje się z łożyska ślizgowe, obudowy i siedziska zaworów. Do innych zastosowań PTFE + CF należą: szczelne prowadnice tłoków pracujących bez smarowania, wszelkiego rodzaju uszczelki, pierścienie ślizgowe i uszczelniające poddane zużyciu ciernemu przy pracy suchej. Modyfikacja stosowana jest przede wszystkim do produkcji łożysk ślizgowych oraz innych elementów pracujących ciernie.

PTFE + grafit

PTFE + grafit - jest modyfikacją zawierającą dodatek 15% grafitu.

PTFE + grafit posiada

 • dobre właściwości ślizgowe oraz niski współczynnik tarcia (mniejszy niż w przypadku PTFE+C)
 • lepszą przewodność cieplną oraz elektryczną
 • mniejszą odporność chemiczna w kontakcie z utleniaczami
 • stosunkowo duże zużycie cierne podczas pracy w parze z elementami wykonanymi z metali

Zastosowanie PTFE + grafit
Modyfikacja PTFE + grafit stosowana jest przede wszystkim do produkcji folii ślizgowych umożliwiających odprowadzenie ładunku elektrostatycznego.

PTFE + brąz

PTFE + brąz - jest modyfikacją zawierającą dodatek 60% brązu.

PTFE + brąz charakteryzuje się

 • dobrymi właściwościami ślizgowymi oraz wysoką odpornością na zużycie cierne - wykazuje najmniejsze zużycie pośród wszystkich modyfikacji PTFE
 • wysoką odpornością na obciążenia ściskające
 • tylko niewielkim pełzaniem
 • dobrą przewodnością cieplną pozwalająca na obniżenie temperatury współpracujących elementów i poprzez to zwiększenie ich żywotności
 • ograniczoną odpornością chemiczna w kontaktach z kwasami oraz wodą

Zastosowanie PTFE + brąz:
Modyfikacja PTFE + brąz stosowana jest w budowie maszyn do wykonywania łożysk i prowadnic ślizgowych poddanych większym obciążeniom mechanicznym oraz pierścieni prowadzących w cylindrach hydraulicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji niestandardowych, w tym modyfikacji: POM-C, POM-H, PTFE TFM, PTFE + GF, PTFE + C, PTFE + CF, PTFE + grafit oraz PTFE + brąz dostępne są u specjalisty Plastics Group.

SKŁADOWANIE
Aby zapewnić jak najwyższą jakoś przechowywanych półproduktów tworzywa POM-C, POM-H, PTFE TFM, PTFE + GF, PTFE + C, PTFE + CF, PTFE + grafit oraz PTFE + brąz najlepiej składować w oryginalnych skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
Składując (np. płyty) w stosach należy zwracać uwagę na skłonność PTFE do płynięcia - unikać składowania dużej ilości płyt w jednym stosie (duży ciężar) oraz innych potencjalnych obciążeń mogących doprowadzić do deformacji półproduktów.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie (dotyczy PTFE TFM)
 • klejenie (możliwe, ale wymaga obróbki powierzchni PTFE poprzez trawienie)

Patrz tabela w cenniku str. 122