Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj
PTFE

Politetrafluoroetylen PTFE

Pobierz cennik

Politetrafluoroetylen PTFE

PTFE
Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie (dotyczy PTFE TFM)
 • klejenie (możliwe, ale wymaga obróbki powierzchni PTFE poprzez trawienie)

Patrz tabela w cenniku str. 122

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Politetrafluoroetylen PTFE, a więc popularny teflon to termoplast półkrystaliczny otrzymywany z tetrafluoroetylenu (TFE), który charakteryzuje się liniową budową łańcucha merów oraz dużym udziałem fazy krystalicznej. Teflon uzyskuje się w procesie polimeryzacji suspensyjnej lub emulsyjnej.

Tworzywo PTFE oferuje szereg interesujących właściwości chemicznych i termicznych, niespotykanych u innych termoplastów. Należą do nich m.in. wysoka odporność chemiczna PTFE, jaką teflon zawdzięcza wysokiej energii wiązania atomów węgla i fluoru. Polimer zachowuje odporność chemiczną nawet w zakresie bardzo wysokich temperatur. Inną szczególną cechą unikalną dla tego politetrafluoroetylenu jest przemiana w jego strukturze krystalicznej, jaka zachodzi w temperaturze +19°C i objawia się zmianą objętości tworzywa o ok. 1,2%.

Ze względu na swoje unikalne właściwości politetrafluoroetylen PTFE jest jednym z tworzyw fluorowych o największym znaczeniu gospodarczym. Jego udział w produkcji termoplastów należących do grupy fluorowych wynosi ok. 90%.

PTFE charakteryzuje się między innymi

 • wysoką masą molową i wynikającą z tego wysoką temperaturą topnienia fazy krystalicznej wynoszącą ok. 340°C
 • bardzo szerokim zakresem temperatury stosowania (od -200°C do +260°C)
 • bardzo wysoką odpornością chemiczną, PTFE jest praktycznie niewrażliwy na działanie rozpuszczalników - wyjątek stanowi fluor i niektóre jego związki działające agresywnie na PTFE
 • ekstremalnie niskim współczynnikiem tarcia
 • brakiem efektu Stick-Slip
 • właściwościami antyadhezyjnymi i brakiem absorpcji wilgoci
 • bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi, niezależnymi od temperatury i częstotliwości
 • bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV i wpływ czynników atmosferycznych, w tym ozonu
 • bardzo dobra odpornością na starzenie (brak pęknięć materiału)
 • bardzo wysoką odpornością palną - PTFE jest praktycznie jedynym w pełni niepalnym polimerem
 • fizjologiczną obojętnością
 • względnie słabymi właściwościami mechanicznymi (np. podatność na pełzanie lub rozrywanie nawet pod niewielkim obciążeniem) -
 • z tego powodu do celów konstrukcyjnych stosuje się PTFE modyfikowany różnymi dodatkami, jak: włókno szklane, grafit, węgiel, brąz, stal, dwusiarczek molibdenu lub postać zmodyfikowaną PTFE TFM
 • wysoka ciągliwością oraz udarnością z karbem, również w zakresie niskich temperatur (do -150°C)
 • stosunkowo dużym zużyciem ciernym
 • niską odpornością na wysokoenergetyczne promieniowanie
 • ulega degradacji w temperaturze +360°C wytwarzając bardzo agresywny i toksyczny kwas fluorowodorowy


Zastosowanie PTFE
Politetrafluoroetylen PTFE charakteryzuje się stosunkowo słabymi parametrami wytrzymałościowymi. Dlatego też polimer w czystej postaci stosuje się przede wszystkim do produkcji elementów pracujących ślizgowo, które pracują w warunkach małego obciążenia mechanicznego. Teflon można więc znaleźć na wszelkiego rodzaju uszczelkach oraz elementach zaworów.

W ofercie Plastics Group znajdziecie Państwo m.in.:

 • pręty ekstrudowane i prasowane
 • płyty ekstrudowane (również płyty o trawionej powierzchni)
 • tuleje ekstrudowane i prasowane
 • folie skrawane
 • kule z PTFE
 • krążki prasowane z PTFE
 • węże „spaghetti” 
W celu zapewnienia jak najlepszych warunków składowania płyty PTFE zaleca się przechowywać w oryginalnych opakowaniach (w skrzyniach lub na paletach) na płaskiej powierzchni. Warto przy tym pamiętać, iż ryzyko trwałych odkształceń to nie jedyne zagrożenie towarzyszące składowaniu teflonu. Teflon jest tworzywem o dużej skłonności do płynięcia, w związku z tym należy unikać składowania dużej ilości płyt jedna na drugiej, gdyż duży ciężar może doprowadzić do deformacji półproduktów.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie (dotyczy PTFE TFM)
 • klejenie (możliwe, ale wymaga obróbki powierzchni PTFE poprzez trawienie)

Patrz tabela w cenniku str. 122