Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj

Politereftalan etylenu PET

Pobierz cennik

Politereftalan etylenu PET

Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - klejenie modyfikacji dodatkami smarującymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

oraz

 • zadruk
 • galwanizowanie

Patrz tabela w cenniku str. 122

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Politereftalan etylenu, powszechnie znany jako tworzywo PET lub materiał PET to polimer o dużym udziale fazy krystalicznej, która – wraz z występującymi w tworzywie dużymi siłami między molekularnymi – decyduje specyficznych właściwościach fizyko-mechanicznych tego tworzywa. PET jest materiałem stosunkowo twardym i sztywnym o niższej niż w przypadku PA i POM absorpcji wilgoci. Wśród innych właściwości charakteryzujących materiał PET należy wskazać niewielkie pełzanie pod wpływem działania obciążenia, również w przypadku oddziaływania długookresowego oraz stabilność właściwości, które tworzywo PET zachowuje przez długi czas eksploatacji. Do wyroby produktów i półproduktów z poliereftalanu etylenu wykorzystuje się metody ekstruzji oraz kalandrowania.
 
PET wyróżniają takie cechy, jak

 • dobre właściwości ślizgowe oraz odporność na zużycie cierne
 • bardzo wysoka wytrzymałość długookresowa
 • znakomite parametry mechaniczne: sztywność, wytrzymałość, twardość, udarność
 • dobra odporność na powtarzane wielokrotnie obciążenia o charakterze uderzeniowym
 • ekstremalnie niskie pełzanie - niższe od PA i POM
 • stabilność wymiarów i kształtu znacznie lepsza niż w przypadku PA i POM
 • niska absorpcja wilgoci (mniejsza niż w przypadku PA i POM)
 • mniejsze od PA wydłużenie termiczne
 • ogólnie dobra odporność chemiczna, w przypadku rozcieńczonych kwasów o temperaturze pokojowej lepsza od PA i POM, w przypadku ługów gorsza od PA i POM
 • wrażliwość na hydrolizę - kontakt z wodą lub parą wodną o temperaturze ≥ 70oC nie jest wskazany
 • tworzywo spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowania PET
PET jest materiałem, z którego wykonuje się elementy maszyn i urządzeń wymagające dużej precyzji wykonania oraz stabilności zarówno parametrów mechanicznych, jak i kształtu.
 
Jako przykład konkretnych zastosowań można podać: poddane dużym obciążeniom statycznym koła zębate, łożyska ślizgowe pracujące w środowisku wodnym. Duże zastosowanie znalazł ten polimer w technice precyzyjnej do wykonywania elementów w małych granicach tolerancji, wykonuje się z niego np.: krzywki sterujące, mocno obciążone koła zębate i łożyska ślizgowe, elementy pomp, sprzęgła, zderzaki, uchwyty oraz różne elementy ślizgowe.

Recycling PET
Politereftalan etylenu jest tworzywem, które można poddać procesowi recyclingu materiałowego i surowcowego. Recycling materiałowy to proces recyclingu mechanicznego, w ramach którego odzyskane tworzywo PET zostaje rozdrobione do postaci regranulatu, który w całości nadaje się do ponownego użycia. Recycling surowcowy to proces chemiczny, w ramach którego materiał PET rozkładany jest do związków niskocząsteczkowych pod wpływem temperatury lub reakcji chemicznej. Recycling surowcowy stosuje się w przypadku odzyskanego materiału, który jest zanieczyszczony.

SKŁADOWANIE
Tworzywo PET zaleca się przechowywać w skrzyniach lub na paletach. Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby materiał spoczywał na płaskiej powierzchni, gdyż nierówna powierzchnia może prowadzić do trwałego odkształcenia składowanych półproduktów, które przejawiają tendencje do wyginania się i odginania.

Politereftalan etylenu jest materiałem wrażliwym na promieniowanie ultrafioletowe (wyłącznie tworzywo PET w kolorze czarnym charakteryzuje się podwyższoną odpornością na działanie UV) oraz wilgoć, która wpływa na fizyko-mechaniczne parametry tworzywa. W celu zapewnienia pierwotnych właściwości materiału półprodukty z PET powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach i nie wystawiane na działanie czynników atmosferycznych. Optymalna temperatura przechowywania tworzywa to ok. 20°C.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - klejenie modyfikacji dodatkami smarującymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

oraz

 • zadruk
 • galwanizowanie

Patrz tabela w cenniku str. 122