Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj
Polieteroimid PEI

Polieteroimid PEI

Pobierz cennik

Polieteroimid PEI

Polieteroimid PEI
Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • termoformowanie
 • spawanie
 • klejenie

Patrz tabela w cenniku str. 122

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Polieteroimid PEI to polimer amorficzny otrzymywany w wyniku polikondensacji N-fenylo-4-niroftalmidu i soli sodowej bisfenolu A. Jest to termoplast zaliczany do grupy tworzyw wysokotemperaturowych.

Termoplast PEI charakteryzuje się:

 • doskonałymi właściwościami mechanicznymi, również w wysokich temperaturach,
 • dobrą odpornością na szkodliwe oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego,
 • dobrą odpornością na hydrolizę (rozpuszczanie pod wpływem oddziaływania wody, które wpływa na zmianę właściwości fizyko-mechanicznych tworzywa),
 • doskonałą stabilnością wymiarową,
 • wysoką odpornością na działanie promienia,
 • niską emisją dymów w trakcie palenia,
 • przepuszczalnością promieniowania IR oraz promieniowania mikrofalowego i widzialnego,
 • wysoką dopuszczalną temperaturą pracy ciągłej,
 • wysokimi temperaturami przetwórstwa, wymagającymi również wysokich temperatur form stosowanych w procesie ekstruzji.

Zastosowanie PEI

Polieteroimid PEI zaleca się do formowania niewielkich elementów, dla których wymagane są bardzo wąskie tolerancje wymiarowe. Termoplast znajduje zastosowanie m.in. w:

 • produkcji AGD i dóbr konsumenckich do wytwarzania sprzętu kuchennego,
 • branży motoryzacyjnej, gdzie PEI stosuje się do produkcji elementów napędu, elementów zapłonu, instalacji elektrycznych, lamp halogenowych, opraw oświetleniowych oraz termostatów,
 • medycynie i ochronie zdrowia do produkcji aparatury laboratoryjnej, aparatury medycznej, a także sprzętu chirurgicznego.

SKŁADOWANIE

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków składowania producent zaleca przechowywanie półproduktów z tworzywa PEI w oryginalnych opakowaniach – skrzyniach lub paletach. Należy zwrócić uwagę na powierzchnię składowania, która powinna być płaska i równa.

Mimo odporności na hydrolizę oraz bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV termoplast zaleca się przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, a przynajmniej zadaszonych zapewniających izolację od czynników atmosferycznych.

Optymalna temperatura przechowywania tworzywa to ok. 20°C.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • termoformowanie
 • spawanie
 • klejenie

Patrz tabela w cenniku str. 122