Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj
Folia pęcherzykowa

Blenda PS/PE

Pobierz cennik

Blenda PS/PE

Folia pęcherzykowa
Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • gięcie na gorąco
 • spawanie
 • termoformowanie

Patrz tabela w cenniku str. 32

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Blenda to określenie, które używa się w stosunku do kopolimerów oraz mieszanek polimerowych, w których połączenie składników np. poszczególnych polimerów występuje na drodze reakcji chemicznej. W wyniku zaistniałej reakcji uzyskuje się tworzywo sztuczne (blendę) o określonych właściwościach fizyko-mechanicznych bardziej korzystnych niż właściwości poszczególnych polimerów. Blendy (mieszanki) opracowuje się w celu uzyskania tworzyw, które spełniają szczególne wymagania techniczne.

Blenda PS/PE to tworzywo sztuczne stanowiące mieszkankę polistyrenu (PS) i polietylenu (PE). Blenda PS/PE oferuje lepsze właściwości fizyko-mechaniczne niż oba tworzywa oddzielnie – ma lepsze właściwości mechaniczne niż PS i łatwiej poddaje się obróbce niż PE. Dodatkowym walorem tworzywa jest fakt, iż właściwości blendy można dowolnie modyfikować, w zależności od udziału polietylenu w mieszance. W wyniku tych działań powstają różne typy blendy PS/PE charakteryzujące się innymi parametrami.

Blenda PS/PE charakteryzuje się:

 • wyższą od HIPS i ABS odpornością na pęknięcia naprężeniowe, również w obecności olejów i tłuszczów
 • mniejszą od HIPS i ABS przepuszczalnością pary wodnej i tlenu
 • lepszą podatnością na termoformowanie i sztancowanie niż PE
 • ogólnie lepszą od HIPS odpornością chemiczną
 • wysoką, zależną od typu blendy udarnością i ciągliwością, wyższą od HIPS, w znacznej części zachowywaną również w ujemnych temperaturach
 • dobrą odpornością na zużycie cierne
 • wyższą od PE sztywnością
 • wyższą od ABS ciągliwością
 • możliwością stabilizowania materiału na działanie promieniowania UV
 • możliwością wykonania płyt w zadanych wymiarach, kolorach, o powierzchni gładkiej lub moletowanej 
 • możliwością wykonania płyt w oparciu o regenerat PS lub PS/PE
 • mniejszymi wymaganiami dotyczącymi warunków przechowywania umożliwiając tym samym dłuższe składowanie nieprzetworzonego materiału bez późniejszych konsekwencji przy termoformowaniu

Zastosowanie PS/PE:
Blenda PS/PE wchodzi w obszar zastosowań typowy dla ABS i HIPS. Produkowane są z niej wszelkiego rodzaju:

 • obudowy maszyn i urządzeń
 • palety transportowe
 • w branży motoryzacyjnej blenda sprawdziła się jako materiał do produkcji bagażników samochodowych.

SKŁADOWANIE
W celu zapewnienia jak najlepszych właściwości fizyko-mechanicznych tworzywa blenda PS/PE powinna być przechowywana w pomieszczeniach zamkniętych, tak aby zabezpieczyć materiał przed ekspozycją na promieniowanie UV oraz działaniem wilgoci. W przypadku niekorzystnych warunków magazynowania – w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 30% lub pomieszczeniach, w których skoki temperatur powodują skraplanie się pary wodnej – blenda PS/PE może wymagać zastosowania suszenia wstępnego przed termoformowaniem.

W celu uniknięcia odkształceń płyt zaleca się przechowywanie materiału na oryginalnych paletach na płaskiej powierzchni magazynowej. Palety z płytami zaleca się zabezpieczyć folią, która stanowi ochronę przed zabrudzeniami oraz dodatkową ochronę przed wilgocią.

Dane techniczne dostępne u specjalisty Plastics Group.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • gięcie na gorąco
 • spawanie
 • termoformowanie

Patrz tabela w cenniku str. 32