Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj

Poliamidy PA 6G

Pobierz cennik

Poliamidy PA 6G

Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - klejenie modyfikacji dodatkami smarującymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

Patrz tabela w cenniku str. 122

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Poliamid odlewany PA 6G

Poliamid odlewany PA 6G - jest termoplastycznym tworzywem otrzymywanym w procesie polimeryzacji blokowej wyróżniającym się dobrą relacją ceny do oferowanych zalet.
 
PA 6G charakteryzuje się między innymi

 • wyższą od PA 6 sztywnością, udarnością i twardością
 • pomimo wysokiej sztywności dobrą ciągliwością
 • wysoką zdolnością zachowania formy w podwyższonych temperaturach (wyższą od PA 6)
 • dobrymi właściwościami ślizgowymi i wysoką odpornością na zużycie cierne w kontakcie z metalami w szerokim zakresie prędkości, również w obecności zanieczyszczeń, jak kurz, pył czy piasek (przewyższa pod tym względem PA 6)
 • dużą zdolnością tłumienia drgań i hałasu (cichobieżna praca elementów)
 • niższym poziomem naprężeń wewnętrznych co korzystnie wpływa na jakość obróbki wiórowej oraz stabilność wymiarową gotowego wyrobu
 • mniejszą od PA 6 absorpcją wilgoci, która wpływa na zwiększenie elastyczności i udarności, redukuje wytrzymałość na rozciąganie i zginanie
 • wytwarza efekt poślizgu wstecznego (Stick-Slip) co dyskwalifikuje materiał na elementy współpracujące ze sobą ciernie
 • wysoką odpornością na działanie paliw płynnych, olejów, tłuszczów oraz związków korodujących
 • słabszą odpornością na działanie mocnych kwasów, ługów, środków utleniających
 • brakiem odporności na wpływ warunków atmosferycznych - przede wszystkim promieniowania UV
 • spełnia wytyczne EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie PA 6G
Ogólnie pojęta budowa pojazdów, maszyn, urządzeń dla branży medycznej, spożywczej, chemicznej i elektrotechnicznej, elementy pomp oraz armatury, technika niskich ciśnień.
Do najczęściej wykonywanych elementów należą: koła zębate, listwy i łożyska ślizgowe, różnego rodzaju rolki i tuleje pracujące ślizgowo, krzywki tarczowe, izolatory elektryczne, uszczelki układów i urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych.

SKŁADOWANIE
najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20°C

Poliamid odlewany PA 6G MO

Poliamid odlewany PA 6G MO - jest poliamidem PA 6G zmodyfikowanym dodatkiem dwusiarczku molibdenu (MoS2) i sadzy wpływającymi korzystnie na stopień krystalizacji polimeru.
 
PA 6G MO różni się od PA 6G

 • większą twardością i nieco większym modułem elastyczności
 • podwyższoną odpornością na wpływ promieniowania UV
 • lepszymi właściwościami ślizgowymi - obniżony w tej modyfikacji współczynnik tarcia zmniejsza zużycie cierne oraz obniża temperaturę nagrzewania się współpracujących ze sobą elementów wydłużając ich żywotność i umożliwiając prace pod większymi obciążeniami lub w wyższym zakresie temperatur.
 • nieco mniejszą absorpcją wilgoci

Zastosowanie PA 6G MO
Obszar zastosowań PA 6G MO jest zbieżny z PA 6G  - o wyborze konkretnego tworzywa decydują warunki i specyfika pracy elementu uwzględniająca zalety tej modyfikacji.

SKŁADOWANIE
Najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów. Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych. Ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20°C.

Poliamid odlewany PA 6G OL

Poliamid odlewany PA 6G OL - jest modyfikacją PA 6G dodatkiem oleju, który w postaci mikroskopijnej wielkości kropelek zostaje rozprowadzony równomiernie w strukturze poliamidu. Dodatek oleju pełni funkcje smaru, osadzając się na współpracujących ciernie powierzchniach tworzy film olejowy wydatnie poprawiający właściwości ślizgowe polimeru. Działanie smarujące wykazuje również ścier (starte tworzywo) o ile nie zawiera zanieczyszczeń w rodzaju pyłu czy też piasku. Dla odróżnienia od pozostałych rodzajów oferowanych poliamidów PA 6G OL posiada żółte zabarwienie.
 
PA 6G OL charakteryzują

 • znacznie mniejsze zużycie cierne i mniejszy współczynnik tarcia w porównaniu do PA 6G
 • dopuszczalny, wyższy poziom prędkości roboczych w porównaniu z PA 6G
 • typowe dla smarów płynnych ograniczenia w zastosowaniach, jak:
  • ryzyko braku lub zaniku filmu olejowego przy małych prędkościach roboczych
  • obniżenie lepkości i zanik funkcji smarujących oleju przy wzroście temperatury na skutek kapilarnego odprowadzenia oleju spomiędzy trących powierzchni
  • ryzyko redukcji grubości filmu lub nawet jego zaniku pod wpływem zbyt dużych obciążeń
  • ścierne działanie oleju w połączeniu z pyłem
 • mniejsza skala zjawiska poślizgu wstecznego
 • ogólnie dobre parametry fizyko-mechaniczne 

Zastosowanie PA 6G OL
Zasadniczo podobne jak w przypadku PA 6G ze wskazaniem na elementy ślizgowe nie przenoszące zbyt dużych obciążeń, pracujące przy większych prędkościach i niezbyt wysokiej temperaturze.

SKŁADOWANIE
Najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów. Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych. Ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20°C.

Poliamid odlewany PA 6G GLIDE

Poliamid odlewany PA 6G GLIDE - jest zmodyfikowanym dodatkiem smaru o stałej konsystencji poliamidem PA 6G. Rozłożone równomiernie w sieci macierzystej polimeru drobiny modyfikatora znacznie poprawiają właściwości ślizgowe tworzywa. Modyfikacja posiada standardowo zabarwienie zielone.   

Najważniejsze zalety PA 6G GLIDE

 • wyjątkowo dobre właściwości ślizgowe
 • optymalna wartość współczynnika tarcia i zużycia ciernego
 • przenoszenie większych obciążeń przy podwyższonej temperaturze powierzchni trących
 • niezawodnie działająca funkcja smarująca modyfikatora również przy skrajnie niekorzystnych prędkościach roboczych
 • przynajmniej pięciokrotnie większa obciążalność elementów wykonanych z PA 6G GLIDE w porównaniu z poliamidem niemodyfikowanym PA 6G
 • tworzywo spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie PA 6G GLIDE
Modyfikacja PA 6G GLIDE dodatkiem smaru pozwala na wytwarzanie elementów ślizgowych przenoszących duże obciążenia oraz pracujących przy niewielkich prędkościach względnych.

SKŁADOWANIE
Najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów. Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych. Ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20°C.

Pozostałe rodzaje poliamidu PA 6G

Poliamid odlewany PA 6G M

Poliamid odlewany PA 6G M - jest poliamidem odlewanym PA 6 G zmodyfikowanym dodatkiem dwusiarczku molibdenu (MoS2). Dodatek dwusiarczku wpływa korzystnie na budowę tworzywa dając drobną strukturę oraz wyższy stopień krystalizacji polimeru.
 
PA 6G M różni się od PA 6G

 • nieznacznie mniejszą absorpcją wilgoci
 • większą twardością oraz większym modułem elastyczności
 • lepszymi właściwościami ślizgowymi dzięki niższemu współczynnikowi tarcia
 • podwyższoną odpornością na zużycie cierne - ścier (starty w czasie pracy materiał) działa smarująco

Zastosowanie PA 6G M
Z poliamidu PA 6G M wykonuje się elementy mocno obciążone termicznie i mechanicznie, jak np. pracujące przy dużych prędkościach oraz przenoszące duże obciążenia łożyska ślizgowe.

Poliamid odlewany PA 6G GLIDE-PLUS

Poliamid odlewany PA 6G GLIDE-PLUS - jest modyfikacją poliamidu PA 6G GLIDE specjalnym wzmacniającym wypełniaczem, który nie działa ściernie na współpracujący element.
 
Najistotniejsze cechy tej modyfikacji to

 • wyraźnie wyższy (30-40%) moduł elastyczności w porównaniu do PA 6G GLIDE
 • wyższa od pozostałych modyfikacji PA 6G odporność termiczna polimeru pozwala na pracę w wysokich temperaturach przy jednoczesnej możliwości większego obciążania współpracujących elementów i niewielkich tylko odkształceniach plastycznych
 • znakomite właściwości ślizgowe uzyskane za sprawą osadzania się substancji smarującej na powierzchniach trących i dużo mniejsze zużycie cierne podczas pracy pod dużym obciążeniem ściskającym
 • mocno ograniczony efekt poślizgu wstecznego (Stick-Slip)
 • tworzywo spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie PA 6G GLIDE-PLUS
Poliamid PA 6G GLIDE-PLUS jest dedykowany przede wszystkim do wytwarzania elementów ślizgowych przenoszących duże obciążenia, elementów bezobsługowych, jak np. prowadnice stalowych rur teleskopowych, pracujące w parze ze stalą i poddane dużym naciskom listwy ślizgowe w samochodach ciężarowych.

Poliamid odlewany PA 6G-PLUS

Poliamid odlewany PA 6G-PLUS  - jest modyfikacją poliamidu PA 6G wzmacniającym dodatkiem mineralnym zwiększającym odporność na obciążenia ściskające oraz moduł elastyczności.
 
Modyfikacja wyróżnia się ponadto:
dobrymi własnościami ślizgowymi - dodatek mineralny nie powoduje zużycia ciernego współpracującego elementu
dobrą podatnością na obróbkę wiórową - modyfikator nie powoduje przyśpieszonego zużycia narzędzia skrawającego
większą odpornością na pęknięcia
tworzywo spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością
 
Zastosowanie PA 6G-PLUS
Modyfikacja przeznaczona jest do wykonywania mocno obciążonych elementów wymagających w trakcie użytkowania dużej stabilności wymiarów i kształtu.

Poliamid odlewany PA 6G LU

Poliamid odlewany PA 6G LU - jest modyfikacją PA 6G dodatkiem stałego oraz płynnego środka smarującego. Zastosowanie smaru stałego pozwala na wyeliminowanie ograniczeń wynikających z zastosowania smaru o płynnej konsystencji. Ta odmiana poliamidu odlewanego wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi. 

Zastosowanie PA 6G LU
Poliamid PA 6G LU jest materiałem przeznaczonym do wykonywania elementów ślizgowych pracujących przy średniej wielkości obciążeniach i prędkościach. 

Poliamid odlewany PA 6G HI

Poliamid odlewany PA 6G HI  -  jest modyfikacją poliamidu PA 6G dodatkiem komponentu elastomerowego. Charakteryzuje się wysoka udarnością z karbem, niskim modułem elastyczności, wysoką odpornością na pęknięcia przy szybko zmieniających się odkształceniach oraz mniejszą twardością.

Zastosowanie PA 6G HI
Materiał zalecany jest do wykonywania elementów narażonych na obciążenia udarowe.  

Poliamid odlewany PA 6G IC

Poliamid odlewany PA 6G IC - jest modyfikacją poliamidu odlewanego specjalnym komponentem elastomerowym posiadającą w porównaniu do PA 6G HI wyższą odporność na pęknięcia przy szybko zmieniających się odkształceniach - zachowywaną również w ujemnych temperaturach.

Zastosowanie PA 6G IC
Typ poliamidu nadający się szczególnie na elementy poddane obciążeniom o charakterze uderzeniowym w towarzystwie niskich temperatur.  

Poliamid odlewany PA 6G SUSTAFLEX

Poliamid odlewany PA 6G SUSTAFLEX - jest kolejną modyfikacją PA 6G dużym dodatkiem elastomeru. 

Zastosowanie PA 6G SUSTAFLEX
Materiał zalecany jest do produkcji elementów narażonych na ekstremalnie wysokie obciążenia udarowe. 

Poliamid odlewany PA 6G LL

Poliamid odlewany PA 6G LL - jest modyfikacją PA 6G dodatkiem specjalnego kopolimeru charakteryzująca się wyższą udarnością oraz odpornością
na odkształcenia plastyczne oraz obniżoną absorpcją wilgoci.

Zastosowanie PA 6G LL
Odmiana stosowana jest do wykonywania elementów poddanych obciążeniom o charakterze uderzeniowym.


Poliamid odlewany PA 6G GK - jest poliamidem odlewanym modyfikowanym dodatkiem szklanych mikro-kuleczek.

W stosunku do PA 6G modyfikacja charakteryzuje się

 • większym o ok. 30-40% modułem sprężystości przy podwyższonej wrażliwości na pęknięcia
 • wyższą odpornością na obciążenia ściskające
 • niższą absorpcję wilgoci i większą stabilnością wymiarów

Zastosowanie PA 6G GK
Odmiana ta dedykowana jest do wykonywania elementów poddanych dużym obciążeniom mechanicznym. Wykonuje się z niej części maszyn i urządzeń, których wymiary nie powinny ulęgać dużym zmianom w trakcie eksploatacji. PA 6G GK nie nadaje się do wykonywania elementów ślizgowych.  

Poliamid odlewany PA 6G HS

Poliamid odlewany PA 6G HS - jest modyfikacją poliamidu PA 6G dodatkiem przeciwutleniającym.
 
W odróżnieniu od PA 6 G modyfikacja posiada

 • znacznie wyższą odporność na starzenie termiczne - elementy wykonane z tego materiału i pracujące w podwyższonych temperaturach cechuje większą żywotność
 • powierzchnię chronioną przed szkodliwym działaniem utleniania oraz wysokich temperatur

Zastosowanie PA 6G HS
PA 6G HS jest odmianą dedykowaną do wykonywania cienkościennych elementów urządzeń poddanych działaniu temperatur leżących w granicach 100oC i więcej.  

Poliamid odlewany PA 6G ESD90

Poliamid odlewany PA 6G ESD90 - jest odmianą PA 6G o zmodyfikowanych parametrach elektrycznych oferującą oprócz zbliżonych do wersji podstawowej parametrów wytrzymałościowych, obniżoną rezystancje powierzchniową zawierającą się w granicach od 109 do 1010 Ω.

Zastosowanie PA 6G ESD90
PA 6G ESD90 wykorzystywany jest do produkcji elementów względem których istnieje konieczność odprowadzenia ładunków elektrycznych, jak np. elementów urządzeń elektronicznych lub pracujących w środowisku zagrożonym eksplozją (opary stanowiące mieszaninę wybuchową, pył lub gaz). 

Poliamid odlewany PA 6G Sustaspeed

Poliamid odlewany PA 6G Sustaspeed - jest odmianą poliamidu PA 6G o zmienionych właściwościach w zakresie obróbki wiórowej.
Od formy podstawowej PA 6G modyfikacja różni się możliwością łatwiejszej i szybszej obróbki skrawającej, możliwością prowadzenia obróbki tocznej przy większych prędkościach skrawania otrzymując wiór wstęgowy oraz frezowanie przy większych prędkościach skrawania.

Zastosowanie PA 6G Sustaspeed
Sustaspeed jest materiałem o uniwersalnym zastosowaniu w ogólnej budowie maszyn.

Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji niestandardowych dostępne są u specjalisty Plastics Group.

SKŁADOWANIE
Najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów. Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych. Ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20°C.

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - klejenie modyfikacji dodatkami smarującymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

Patrz tabela w cenniku str. 122