Mapa serwisu | Wybierz / Choose: pl en de ru
plPOLISH
en
de
ru
lt
pdf Drukuj

Poliamidy PA 6

Pobierz cennik

Poliamidy PA 6

Pobierz cennik


OPIS I ZASTOSOWANIE
OBRÓBKA I MONTAŻ

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - klejenie modyfikacji dodatkami smarującymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

Patrz tabela w cenniku str. 122

 


SUSTAVACU 6 GF

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych, specjalnie dla tworzyw z dodatkiem włókien

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - obróbka modyfikacji dodatkami włókien wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

Patrz tabela w cenniku str. 122

OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA

Poliamid ekstrudowany PA 6

Poliamid odlewany PA 6G M - jest poliamidem odlewanym PA 6 G zmodyfikowanym dodatkiem dwusiarczku molibdenu (MoS2). Dodatek dwusiarczku wpływa korzystnie na budowę tworzywa dając drobną strukturę oraz wyższy stopień krystalizacji polimeru.
 
PA 6G M różni się od PA 6G

 • nieznacznie mniejszą absorpcją wilgoci
 • większą twardością oraz większym modułem elastyczności
 • lepszymi właściwościami ślizgowymi dzięki niższemu współczynnikowi tarcia
 • podwyższoną odpornością na zużycie cierne - ścier (starty w czasie pracy materiał) działa smarująco

Zastosowanie PA 6G M
Z poliamidu PA 6G M wykonuje się elementy mocno obciążone termicznie i mechanicznie, jak np. pracujące przy dużych prędkościach oraz przenoszące duże obciążenia łożyska ślizgowe.  

Poliamid odlewany PA 6G GLIDE-PLUS

Poliamid odlewany PA 6G GLIDE-PLUS - jest modyfikacją poliamidu PA 6G GLIDE specjalnym wzmacniającym wypełniaczem, który nie działa ściernie na współpracujący element.
 
Najistotniejsze cechy tej modyfikacji to

 • wyraźnie wyższy (30-40%) moduł elastyczności w porównaniu do PA 6G GLIDE
 • wyższa od pozostałych modyfikacji PA 6G odporność termiczna polimeru pozwala na pracę w wysokich temperaturach przy jednoczesnej możliwości większego obciążania współpracujących elementów i niewielkich tylko odkształceniach plastycznych
 • znakomite właściwości ślizgowe uzyskane za sprawą osadzania się substancji smarującej na powierzchniach trących i dużo mniejsze zużycie cierne podczas pracy pod dużym obciążeniem ściskającym
 • mocno ograniczony efekt poślizgu wstecznego (Stick-Slip)
 • tworzywo spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie PA 6G GLIDE-PLUS
Poliamid PA 6G GLIDE-PLUS jest dedykowany przede wszystkim do wytwarzania elementów ślizgowych przenoszących duże obciążenia, elementów bezobsługowych, jak np. prowadnice stalowych rur teleskopowych, pracujące w parze ze stalą i poddane dużym naciskom listwy ślizgowe w samochodach ciężarowych.  

Poliamid odlewany PA 6G-PLUS

Poliamid odlewany PA 6G-PLUS  - jest modyfikacją poliamidu PA 6G wzmacniającym dodatkiem mineralnym zwiększającym odporność na obciążenia ściskające oraz moduł elastyczności.
 
Modyfikacja wyróżnia się ponadto

 • dobrymi własnościami ślizgowymi - dodatek mineralny nie powoduje zużycia ciernego współpracującego elementu
 • dobrą podatnością na obróbkę wiórową - modyfikator nie powoduje przyśpieszonego zużycia narzędzia skrawającego
 • większą odpornością na pęknięcia
 • tworzywo spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie PA 6G-PLUS
Modyfikacja przeznaczona jest do wykonywania mocno obciążonych elementów wymagających w trakcie użytkowania dużej stabilności wymiarów i kształtu.

Poliamid odlewany PA 6G LU

Poliamid odlewany PA 6G LU - jest modyfikacją PA 6G dodatkiem stałego oraz płynnego środka smarującego. Zastosowanie smaru stałego pozwala na wyeliminowanie ograniczeń wynikających z zastosowania smaru o płynnej konsystencji. Ta odmiana poliamidu odlewanego wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi. 

Zastosowanie PA 6G LU
Poliamid PA 6G LU jest materiałem przeznaczonym do wykonywania elementów ślizgowych pracujących przy średniej wielkości obciążeniach i prędkościach.  

Poliamid odlewany PA 6G HI

Poliamid odlewany PA 6G HI  - jest modyfikacją poliamidu PA 6G dodatkiem komponentu elastomerowego. Charakteryzuje się wysoka udarnością z karbem, niskim modułem elastyczności, wysoką odpornością na pęknięcia przy szybko zmieniających się odkształceniach oraz mniejszą twardością.

Zastosowanie PA 6G HI
Materiał zalecany jest do wykonywania elementów narażonych na obciążenia udarowe.  

Poliamid odlewany PA 6G IC

Poliamid odlewany PA 6G IC - jest modyfikacją poliamidu odlewanego specjalnym komponentem elastomerowym posiadającą w porównaniu do PA 6G HI wyższą odporność na pęknięcia przy szybko zmieniających się odkształceniach - zachowywaną również w ujemnych temperaturach.

Zastosowanie PA 6G IC
Typ poliamidu nadający się szczególnie na elementy poddane obciążeniom o charakterze uderzeniowym w towarzystwie niskich temperatur.

PA 6G SUSTAFLEX

Poliamid odlewany PA 6G SUSTAFLEX - jest kolejną modyfikacją PA 6G dużym dodatkiem elastomeru. 

Zastosowanie PA 6G SUSTAFLEX
Materiał zalecany jest do produkcji elementów narażonych na ekstremalnie wysokie obciążenia udarowe.

Poliamid odlewany PA 6G LL

Poliamid odlewany PA 6G LL - jest modyfikacją PA 6G dodatkiem specjalnego kopolimeru charakteryzująca się wyższą udarnością oraz odpornością
na odkształcenia plastyczne oraz obniżoną absorpcją wilgoci.

Zastosowanie PA 6G LL
Odmiana stosowana jest do wykonywania elementów poddanych obciążeniom o charakterze uderzeniowym.

Poliamid odlewany PA 6G GK

Poliamid odlewany PA 6G GK - jest poliamidem odlewanym modyfikowanym dodatkiem szklanych mikro-kuleczek.

W stosunku do PA 6G modyfikacja charakteryzuje się

 • większym o ok. 30-40% modułem sprężystości przy podwyższonej wrażliwości na pęknięcia
 • wyższą odpornością na obciążenia ściskające
 • niższą absorpcję wilgoci i większą stabilnością wymiarów 

Zastosowanie PA 6G GK
Odmiana ta dedykowana jest do wykonywania elementów poddanych dużym obciążeniom mechanicznym. Wykonuje się z niej części maszyn i urządzeń, których wymiary nie powinny ulęgać dużym zmianom w trakcie eksploatacji. PA 6G GK nie nadaje się do wykonywania elementów ślizgowych.  

Poliamid odlewany PA 6G HS

Poliamid odlewany PA 6G HS - jest modyfikacją poliamidu PA 6G dodatkiem przeciwutleniającym.
 
W odróżnieniu od PA 6 G modyfikacja posiada

 • znacznie wyższą odporność na starzenie termiczne - elementy wykonane z tego materiału i pracujące w podwyższonych temperaturach cechuje większą żywotność
 • powierzchnię chronioną przed szkodliwym działaniem utleniania oraz wysokich temperatur

Zastosowanie PA 6G HS
PA 6G HS jest odmianą dedykowaną do wykonywania cienkościennych elementów urządzeń poddanych działaniu temperatur leżących w granicach 100oC i więcej. 

Poliamid odlewany PA 6G ESD90

Poliamid odlewany PA 6G ESD90 - jest odmianą PA 6G o zmodyfikowanych parametrach elektrycznych oferującą oprócz zbliżonych do wersji podstawowej parametrów wytrzymałościowych, obniżoną rezystancje powierzchniową zawierającą się w granicach od 109 do 1010 Ω.

Zastosowanie PA 6G ESD90
PA 6G ESD90 wykorzystywany jest do produkcji elementów względem których istnieje konieczność odprowadzenia ładunków elektrycznych, jak np. elementów urządzeń elektronicznych lub pracujących w środowisku zagrożonym eksplozją (opary stanowiące mieszaninę wybuchową, pył lub gaz).

Poliamid odlewany PA 6G Sustaspeed

Poliamid odlewany PA 6G Sustaspeed - jest odmianą poliamidu PA 6G o zmienionych właściwościach w zakresie obróbki wiórowej.
Od formy podstawowej PA 6G modyfikacja różni się możliwością łatwiejszej i szybszej obróbki skrawającej, możliwością prowadzenia obróbki tocznej przy większych prędkościach skrawania otrzymując wiór wstęgowy oraz frezowanie przy większych prędkościach skrawania.

Zastosowanie PA 6G Sustaspeed
Sustaspeed jest materiałem o uniwersalnym zastosowaniu w ogólnej budowie maszyn.

Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji niestandardowych dostępne są u specjalisty Plastics Group.

SKŁADOWANIE
najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20°C

Poliamid ekstrudowany PA 6 GC

Poliamid ekstrudowany PA 6 GC - jest szczególną modyfikacją poliamidu, która dzięki specjalnym dodatkom posiada właściwości typowe dla poliamidów polimeryzowanych blokowo.

Cechy wyróżniające tę modyfikację to

 • wyższa od PA 6 wytrzymałość, twardość oraz sztywność
 • bardzo duża odporność na powstawanie pęknięć naprężeniowych
 • pozytywne wyniki pracy w warunkach tarcia suchego wynikające z dobrych właściwości ślizgowych oraz wysoka odporność na zużycie cierne

Zastosowania PA 6 GC
PA 6 GC posiada uniwersalny zakres zastosowań w ogólnej budowie maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu. Do najczęściej wykonywanych z PA 6 GC elementów należą: różne elementy ślizgowe, koła zębate, rolki, łożyska, tuleje oraz panewki.  

SKŁADOWANIE
najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20oC

Poliamid ekstrudowany PA 6 MO

Poliamid ekstrudowany PA 6 MO - jest zmodyfikowanym dodatkiem sadzy oraz dwusiarczku molibdenu (MoS2) poliamidem ekstrudowanym PA 6. Dodatek sadzy nadając tworzywu czarne zabarwienie podnosi jego odporność na degradujący wpływ promieniowania UV, natomiast MoS2 poprawia właściwości ślizgowe polimeru.

PA 6 MO różni się od postaci niemodyfikowanej PA 6

 • lepszymi własnościami ślizgowymi
 • większą twardością
 • większą odpornością na zużycie cierne oraz mniejszym współczynnikiem tarcia
 • podwyższoną odpornością na promieniowanie UV
 • mniejszą absorpcją wilgoci

Zastosowania PA 6 MO
Obszar zastosowań PA 6 MO pokrywa się z obszarem zastosowań PA 6. Ze względu na posiadane zalety materiał stosuje się we wszystkich tych przypadkach, kiedy stawiane są nieco większe wymogi dotyczące obciążalności mechanicznej, termicznej lub w przypadku pracy elementów przy większych prędkościach.

Z poliamidu PA 6 MO wykonuje się elementy obciążone termicznie i mechanicznie, jak np.. pierścienie tłokowe czy też przenoszące większe naciski przy dużych prędkościach łożyska ślizgowe.

SKŁADOWANIE
najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20oC

Poliamid ekstrudowany PA 6 GF30

Poliamid ekstrudowany PA 6 GF30 - jest poliamidem PA 6 modyfikowanym 30 %-wym dodatkiem włókna szklanego. 
 
Dodatek włókna szklanego znacznie podnosi wartość takich parametrów, jak:

 • twardość
 • sztywność
 • stabilność wymiarów w dużym zakresie temperatur
 • odporność na zużycie cierne

Zastosowania PA 6 GF30
PA 6 GF30 służy do wykonywania elementów pracujących w podwyższonych temperaturach oraz mocno obciążonych mechanicznie, jak również tam, gdzie od wyrobu gotowego wymagana jest minimalna zmian wymiarów.
Najczęściej wykonuje się z tej modyfikacji takie elementy, jak: poddane dużym obciążeniom mechanicznym i termicznym pierścienie trące i oporowe, dźwignie, izolatory termiczne, zbieraki, zgarniacze, części obudów oraz elementy dystansujące.

SKŁADOWANIE
najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20oC

Pozostałe rodzaje poliamidu PA 6

Poliamid ekstrudowany PA 6 GC MO

Poliamid ekstrudowany PA 6 GC MO - jest modyfikacją poliamidu PA 6 GC dodatkiem dwusiarczku molibdenu.
 
W odróżnieniu od formy podstawowej PA 6 GC charakteryzuje się

 • ogólnie lepszymi właściwościami ślizgowymi, których poprawę uzyskano poprzez obniżenie współczynnika tarcia oraz zużycia ciernego
 • lepszą pracą ślizgową w warunkach tarcia suchego
 • większą odpornością na UV (odmiana posiada czarne zabarwienie)

Zastosowania PA 6 GC MO
Modyfikacja przeznaczona jest do wytwarzania elementów wymagających większej odporności na obciążenia termiczne, mechaniczne oraz w przypadku pracy elementów przy większych prędkościach.   

Poliamid ekstrudowany PA 6 ESD60

Poliamid ekstrudowany PA 6 ESD60 - jest zmodyfikowanym dodatkiem włókna węglowego poliamidem PA 6. Dodatek włókna spowodował z jednej strony poprawę wartości parametrów mechanicznych polimeru, z drugiej pozwolił na uzyskanie niskiej rezystancji powierzchniowej o maksymalnej wartości do 104 Ω

Zastosowania PA 6 ESD60
Poliamid ten wykorzystywany jest do produkcji elementów względem których istnieje konieczność odprowadzenia ładunków elektrycznych, jak np. elementów urządzeń elektronicznych lub pracujących w środowisku zagrożonym eksplozją (opary stanowiące mieszaninę wybuchową, pył lub gaz).
 
Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji niestandardowych dostępne są u specjalisty Plastics Group.

SKŁADOWANIE
najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazują podwyższona odporność na UV) oraz absorpcję wilgoci, która wpływa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
ze względu na przeważający rodzaj obróbki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20oC

SUSTAVACU 6 GF

SUSTAVACU 6 GF - jest odmianą poliamidu PA 6 modyfikowanego domieszką specjalnego włókna szklanego. SUSTAVACU ze względu na sposób przetwarzania jest wyjątkowym poliamidem. Jego zasadniczym sposobem przetwarzania obok obróbki wiórowej jest termoformowanie. Z tego materiału wytwarzane są technicznie wysokowartościowe elementy maszyn i urządzeń. Płyty SUSTAVACU produkowane są w procesie kalandrowania. 

SUSTAVACU 6 GF wyróżnia się

 • bardzo dobrą termoformowalnością
 • wysoką ciągliwością zachowaną również w ujemnych temperaturach
 • wysoką wytrzymałość mechaniczną i sztywnością
 • wysoką odpornością na pełzanie oraz bardzo dobrą stabilnością formy
 • dobrymi właściwościami dielektrycznymi
 • wysoką maksymalną temperaturą pracy sięgającą do 140oC
 • wysoką odpornością na odkształcenie cieplne (do 190oC)
 • wysoką odpornością chemiczną na działanie rozcieńczalników, paliw, tłuszczów oraz smarów

Zastosowania SUSTAVACU 6 GF
SUSTAVACU przeznaczony jest do termoformowania elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie, termicznie oraz poddanych działaniu związków chemicznych w branżach maszynowej, motoryzacyjnej oraz innych.
 
Z materiału tego wykonuje się najczęściej elementy wyposażenia komór silnika pojazdów, osłony, pokrywy, pojemniki transportowe, okładziny, wanny izotermiczne, błotniki. 

SKŁADOWANIE
najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej - nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
ze względu na podstawowy rodzaj obróbki (termoformowanie oraz skrawanie) konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
ze względu na przeważający rodzaj obróbki (termoformowanie oraz skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosić ok. 20oC

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - klejenie modyfikacji dodatkami smarującymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

Patrz tabela w cenniku str. 122

 


SUSTAVACU 6 GF

OBRÓBKA - szczegółowe wytyczne zawarte są w katalogu oraz dostępne u specjalisty Plastics Group.

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych, specjalnie dla tworzyw z dodatkiem włókien

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna

 • spawanie
 • klejenie - obróbka modyfikacji dodatkami włókien wymaga uprzedniego przeprowadzenia prób !

Patrz tabela w cenniku str. 122